start

Aktualności

Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie

05-01-2018

 

 

 

Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie od 1 lutego 2018 r. przystąpi do realizacji projektu Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo - utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie, POWR.05.03.00-00-0076/17. Na realizację inwestycji uczelnia uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości: 2 437 232,14 zł.

Symulacja medyczna to nowy dział w edukacji medycznej wykorzystujący wirtualnie kreowaną rzeczywistość i technologie teleinformatyczne w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w maksymalnie zbliżonych do realistycznych warunkach. Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej umożliwi kształcenie studentów kierunku pielęgniarstwo za pomocą nowego narzędzia, jakim jest symulator wysokiej wierności i symulacja medyczna. Prowadzenie szkoleń symulacyjnych pozwoli studentom na wykonanie procedur inwazyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, skomplikowane symulatory człowieka mogą bowiem realistycznie kaszleć, okazywać ból, wymiotować sztuczną treścią pokarmową czy krwawić sztuczną krwią. Wszystko po to, aby w kontakcie z prawdziwymi pacjentami nie popełniać błędów i szybciej rozpocząć działania mogące ratować życie. Czynności podejmowane przez studentów będą omawiane w trakcie debriefingu, a błędy popełniane podczas ćwiczeń studenci będą mogli skorygować w trakcie realizacji kolejnych scenariuszy.

Konieczność wprowadzenia zmian w metodologii nauczania i programie kształcenia kierunku pielęgniarstwo została wymuszona zmieniającymi się oczekiwaniami rynku pracy.  Realizacja projektu znacząco wpłynie na lepsze przygotowanie  absolwentów do wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza. Doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez ich ocenę i analizę pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta. Wdrażana metoda nauczania pomoże także wzmocnić kompetencje, które stanowić będą o konkurencyjności absolwentów PWSZw Krośnie w zakresie profesjonalizmu wykonywanych usług medycznych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lutego 2018 do 31 lipca 2020 r.  Pierwsze zajęcia w nowo utworzonym Centrum Symulacji Medycznej odbędą się już w październiku 2018 roku.  

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie uczelni w zakładce „Fundusze europejskie”.

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito