start

Dr Wojciech Gruchała

Kierownik Zakładu Komunikacji Międzykulturowej

Absolwent Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca magisterska poświęcona twórczości Wacława Berenta została wyróżniona na ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w Lublinie i opublikowana pod tytułem „Architekt prozy. Retoryczna analiza stylu Wacława Berenta”. Rozprawa doktorska przygotowana pod opieką prof. Ewy Miodońskiej-Brookes dotyczyła literackich przedstawień Rosji. W postaci książkowej ukazała się jako dwudziesty drugi tom białostockiej serii Przełomy/Pogranicza. 

W latach 2014-2017 był członkiem zespołu badawczego pracującego w Archiwum Zbigniewa Herberta w ramach projektu Narodowego Programu Wspierania Humanistyki. Korzystając z metodologicznych osiągnięć krytyki genetycznej opracował zaginiony esej „Lekcja łaciny”, którego fragmenty opublikowano wcześniej w „Labiryncie nad morzem” oraz w Zeszytach Literackich. 

W 2017 roku ukazała się edycja pism literackich Kazimierza Władysława Wójcickiego w wyborze i opracowaniu Wojciech Gruchały. Praca ta z jednej strony jest świadectwem refleksji nad procesem historycznoliterackim i nowatorską koncepcją periodyzacyjną Międzyepoki, z drugiej zaś sytuuje się wobec tradycji sarmackiej zgodnie z założeniami serii wydawniczej Biblioteka Sarmacka. 

Zainteresowania badawcze Wojciecha Gruchały koncentrują się na problemie zazębiania się zjawisk społecznych z przemianami ekspresji estetycznej. Jako uczestnik konferencji naukowych i autor artykułów poświęcił uwagę takim pisarzom jak Wacław Berent, Stefan Żeromski, Tadeusz Miciński, Franciszek Pik-Mirandola, Stanisław Brzozowski i Amelia Hertzówna. W ich twórczości śledził zarysowywanie się modernistycznego światopoglądu oraz wpływ kształtującego się społeczeństwa industrialnego na świadomość estetyczną artystów. 

W latach 2005-2017 był lektorem polskiego jako języka obcego w Collegium Medicum UJ. 

W roku akademickim 2017-2018 prowadził w Instytucie Polonistyki UJ wykład monograficzny „Prostytucja – problem społeczny z perspektywy literackiej”. 

Pliki do pobrania

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito