start

Wiadomości turystyczne - Ranking Szkół

Krośnieńska PWSZ wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych!

 Po raz kolejny redakcja renomowanego branżowego czasopisma: „Wiadomości Turystyczne” przygotowała ranking szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych w roku 2019. Jego celem, było wyłonienie najlepszych uczelni przygotowujących do pracy w turystyce.

Piąty raz z rzędu kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony od 18 lat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju, kształcących kadry dla potrzeb turystyki.

Zajęliśmy wysokie 6 miejsce, wśród wszystkich polskich uczelni kształcących na profilu praktycznym, jednocześnie najwyższe miejsce w wśród wszystkich PWSZ-tów i po raz pierwszy 1 miejsce w Polsce wśród uczelni publicznych prowadzących kształcenie o profilu praktycznym. W opublikowanym właśnie rankingu wyprzedziliśmy tak znakomite uczelnie jak: Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, czy Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Za nami sklasyfikowane zostały również renomowane niepubliczne uczelnie branżowe: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomi w Poznaniu, czy Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Więcej pod linkiem: http://czytelnia.eurosys.pl/pub/magazine/27/freeEditons/245/editon/#/10

Dlaczego warto studiować kierunek Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Proponowane w ramach kierunku specjalności studiów: Manager w Turystyce i Rekreacji, Turystyka aktywna z agroturystyką, Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA, dobrze wpisują się w oczekiwania lokalnego rynku pracy. Od nowego roku akademickiego ruszamy w Uczelni z nową specjalnością turystyczną: Zarządzanie nowoczesnym hotelarstwem. Systematycznie rosnący w kraju sektor usług turystycznych potrzebuje – i będzie w przyszłości potrzebował – specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji. Treści programów nauczania i specjalności prowadzonych w ramach kierunku doskonale korespondują ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, wg której „turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza oraz uzdrowiskowa będą w najbliższym czasie stanowić jedno z podstawowych źródeł dochodu mieszkańców regionu oraz przychodów województwa uzyskiwanych z ruchu turystycznego”.

Krosno i jego okolice, jest coraz bardziej liczącym się ośrodkiem recepcji ruchu turystycznego w tej części kraju, stanowiąc turystyczne przedpole dla atrakcyjnych turystycznie obszarów Beskidu Niskiego i Bieszczadów, w tym dwóch Parków Narodowych (Magurskiego i Bieszczadzkiego). W południowej części województwa podkarpackiego, w której leży Krosno, znajduje się większość atrakcji turystycznych regionu. Stan taki sprzyja systematycznemu rozwojowi bazy turystycznej oraz stwarza coraz lepsze możliwości zatrudnienia (w tym także samozatrudnienia) w sektorze usług turystycznych.

Zapraszamy gorąco do studiowania Turystyki i Rekreacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie!

P.Ł.

 

Krośnieńska PWSZ po raz kolejny wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych

 Prestiżowe czasopismo branży turystycznej "Wiadmości Turystyczne" po raz kolejny opublikowało Ranking najlepszych Szkół Wyższych kształcących na kierunkach związanych z turystyką. Pośród uczelni wyższych ksztąłcących na profilu praktycznym na bardzo wysokim 5. miejscu  znalazł się kierunek Turystyka i rekreacja prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Turystyka na PWSZ w Krośnie uzyskała w Rankingu 165 pkt, ustępując zaledwie o 12 pkt zwycięzcy kategorii Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Godnym podkreślenia jest fakt, iż krośnieńska uczelnia znalazła się w Rankingu (już po raz czwarty) na najwyższej pozycji wśród wszystkich PWSZ-tów w kraju prowadzących kształcenie na kierunkach turystycznych.

Krosno znów wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych

 Krośnieńska PWSZ wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych!

Po raz kolejny redakcja renomowanego czasopisma „Wiadomości Turystyczne” przygotowała ranking szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych. Jego celem, było wyłonienie najlepszych uczelni przygotowujących do pracy w turystyce.

Czwarty raz z rzędu kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony od 16 lat w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju o profilu praktycznym, kształcących kadry dla potrzeb turystyki.

Zajęliśmy wysokie 8 miejsce, wśród wszystkich polskich uczelni kształcących na profilu praktycznym, tym samym najwyższe miejsce w Polsce wśród wszystkich PWSZ-tów i drugie miejsce w Polsce wśród uczelni publicznych po Uniwersytetcie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

http://www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/1575,,,,awf_ponownie_w_czolowce__ranking_szkol_wyzszych.html

Turystyka w Krośnie wśród najlepszych Uczelni w kraju

W tegorocznym Rankingu Uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, przygotowanym przez prestiżowe czasopismo „Wiadomości Turystyczne”, wśród szkół wyższych kształcących na profilu praktycznym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie zajęła wysokie 10 miejsce, uzyskując imponującą liczbę122 punktów. 

Wprawdzie nie udało nam się poprawić ubiegłorocznej lokaty (w tym samym rankingu, w roku 2013, PWSZ w Krośnie zajęła znakomite drugie miejsce, ustępując jedynie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie), jednak w tegorocznym Rankingu udało nam się zgromadzić znacznie wyższą liczbę punktów (w roku ubiegłym było ich 97, obecnie nasz potencjał został wyceniony na 122 punkty).

Zobacz załącznik graficzny, w którym lista najwyżej sklasyfikowanych uczelni oraz zasady punktacji i szczegółowe kryteria rankingu.

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja na drugim miejscu w Polsce w Rankingu „Wiadomości turystycznych”
 
Uprzejmie informuję, że kierunek Turystyka i Rekreacja prowadzony w ramach studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zajął drugie miejsce w kategorii – SZKOŁA PUBLICZNA – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE.
Prowadzony przez kilka ostatnich lat Ranking jest odzwierciedleniem jakości kształcenia prowadzonego w ramach kierunków turystycznych szkół wyższych w Polsce. Wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że dokonane zostało głosami członków Kapituły Rankingu złożonej z wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego.
 
 
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej
Dr Łukasz Szmyd
 

 

Pliki do pobrania

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito