start

Warunki i tryb rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Kierunek: BUDOWNICTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, astronomicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, turnieju budowlanego.
 
 
Kierunek: ENERGETYKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej.
 
 
Kierunek: FILOLOGIA                                  
1. Specjalność: Filologia angielska (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu z języka angielskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego.
 
Osoby z nową maturą, które nie zdawały egzaminu dojrzałości z języka angielskiego, osoby ze starą maturą, które nie miały na świadectwie ukończenia szkoły średniej języka angielskiego, a także obcokrajowcy – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionym egzaminów Cambridge: FCE – oceny A, B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego.
  
2. Specjalność: Język niemiecki ze specjalnością nauczycielską (studia I stopnia stacjonarne)
 
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.
  
Osoby z nową maturą, które nie zdawały egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego, osoby ze starą maturą, które nie miały na świadectwie ukończenia szkoły średniej języka niemieckiego, a także obcokrajowcy – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka niemieckiego.
  
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści olimpiad językowych stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej A2.

3. Specjalność: Język rosyjski i wiedza o Rosji (studia I stopnia stacjonarne)
 
Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści olimpiad językowych stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2.
           
4. Specjalność: Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia I stopnia stacjonarne)
 
Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu z języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej  z jednego z tych języków.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które: 1) zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE – oceny A,B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego; 2) osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą: Goethe – Zerifikat A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego; 3) osoby posiadające certyfikat  o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2.
  
 
Kierunek: FILOLOGIA POLSKA (studia I stopnia stacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i historii.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady literatury i języka polskiego, artystycznej, historycznej, filozoficznej.
 
 
Kierunek: GÓRNICTWO i GEOLOGIA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem  pisemnego egzaminu  z  trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki  ukończenia szkoły średniej z  języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii.   
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, wiedzy technicznej.
  
 
Kierunek: INFORMATYKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i informatyki albo matematyki albo fizyki.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, astronomicznej, wiedzy technicznej.
 
 
Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo biologii.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, astronomicznej, wiedzy technicznej.
  
 
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, astronomicznej, wiedzy technicznej.
 
 
Kierunek: MIĘDZYNARODOWA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA (studia I stopnia stacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka angielskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka angielskiego.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które:
1. zdały jeden z wymienionym egzaminów Cambridge: FCE – oceny A, B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego;
2. osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą: Goethe – Zertifikat A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego;
3.  osoby posiadające certyfikat  o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2.4/ laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady literatury i języka polskiego, artystycznej, historycznej, filozoficznej.
 
 
Kierunek: PEDAGOGIKA (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
                                         
Rekrutacja na kierunek. Wybór specjalności w trakcie studiów. Do wyboru kilka specjalności, uruchomionych w przypadku zebrania 20 osób chętnych na daną specjalność.
 
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady literatury i języka polskiego, artystycznej.
Kandydaci na specjalność Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim  winni się legitymować czynną znajomością języka angielskiego.
 
 
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
 
Studia stacjonarne I stopnia
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.
 
Studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe)
dla osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Studia przeznaczone są:
Poziom A – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych.
Poziom B – 3 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych.
Poziom C – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.
 
 
Kierunek: PRODUKCJA i BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnienie pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujących wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, ochrony środowiska, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.
 
 
Kierunek: ROLNICTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 
Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, ochrony środowiska, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.
 
 
Kierunek: TOWAROZNAWSTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo chemii albo fizyki albo biologii.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu, biologicznej, ekonomicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.
 
 
Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego.
  
 
Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową.
 
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne.  Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową.
 
 
Kierunek: ZARZĄDZANIE (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo geografii albo wiedzy o społeczeństwie.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, geograficznej i nautologicznej,  informatycznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
 
 
Kierunek: ZIELARSTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
                                                          
Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo biologii albo chemii albo wiedzy o społeczeństwie.
 
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy technicznej.
 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito