start

Kalendarz akademicki

Zarządzenie nr 25/16
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
z 28 czerwca 2016 r.
w sprawie:organizacji roku akademickiego 2016/2017
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu studiów zatwierdzonego Uchwałą nr 16/15 z 31 marca 2015 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 roku  i trwa do 30 września 2017 roku. Dzieli się na dwa semestry i obejmuje:
 
SEMESTR ZIMOWY 1 października 2016 r . – 19 lutego 2017 r.
zajęcia dydaktyczne 1 października 2016 r .– 22 grudnia 2016 r.
przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r . – 2 stycznia 2017 r.
zajęcia dydaktyczne 3 stycznia 2017 r. –  29 stycznia 2017 r.
zimowa sesja egzaminacyjna 30 stycznia 2017 r. – 11 lutego 2017 r.
przerwa międzysemestralna 12 lutego 2017 r. – 19 lutego 2017 r.
 
SEMESTR LETNI 20 lutego 2017 r. – 30.09.2017 r.
poprawkowa sesja egzaminacyjna 20 lutego 2017 r. – 26 lutego 2017 r.
zajęcia dydaktyczne 20 lutego 2017 r. – 13 kwietnia 2017 r.
przerwa  świąteczna 14 kwietnia 2017 r. – 18 kwietnia 2017 r.
zajęcia dydaktyczne 19 kwietnia 2017 r.  – 12 czerwca 2017 r.
letnia sesja egzaminacyjna 13 czerwca 2017 r. – 27 czerwca 2017 r.
przerwa wakacyjna 28 czerwca 2017 r. – 30 września 2017 r.
poprawkowa sesja egzaminacyjna 1 września 2017 r. – 15 września 2017 r.
 
16 września – 30 września 2017 r. – okres ten jest przeznaczonyna załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego, w tym wpisów na rok 2017/2018.

 

 
2.    Harmonogram organizacji zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych ustala dyrektor instytutu.
 
§ 2
W semestrze zimowym zajęcia za dwa terminy piątkowe odbywać się będą w dniach 25 stycznia i 26 stycznia 2017 r.
 
§ 3
W semestrze letnim zajęcia za jeden termin wtorkowy odbywać się będą w dniu 8 czerwca 2017 r.
 
§ 4
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 2 maja 2017 r.
 
§ 5
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może ustalić w ciągu roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć.
 
§ 6
Szczegółową organizację i tryb zaliczenia semestru i roku ustala dyrektor instytutu na podstawie obowiązujących planów studiów.
 
§ 7
Z dniem 30 września 2016 roku traci moc zarządzenie nr 32/15 Rektora PWSZ w Krośnie z  dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 1 października 2016 r.

    

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito