start

Kalendarz akademicki

Zarządzenie nr 25/16
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
z 28 czerwca 2016 r.
w sprawie:organizacji roku akademickiego 2016/2017
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu studiów zatwierdzonego Uchwałą nr 16/15 z 31 marca 2015 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 roku  i trwa do 30 września 2017 roku. Dzieli się na dwa semestry i obejmuje:
 
SEMESTR ZIMOWY 1 października 2016 r . – 19 lutego 2017 r.
zajęcia dydaktyczne 1 października 2016 r .– 22 grudnia 2016 r.
przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r . – 2 stycznia 2017 r.
zajęcia dydaktyczne 3 stycznia 2017 r. –  29 stycznia 2017 r.
zimowa sesja egzaminacyjna 30 stycznia 2017 r. – 11 lutego 2017 r.
przerwa międzysemestralna 12 lutego 2017 r. – 19 lutego 2017 r.
 
SEMESTR LETNI 20 lutego 2017 r. – 30.09.2017 r.
poprawkowa sesja egzaminacyjna 20 lutego 2017 r. – 26 lutego 2017 r.
zajęcia dydaktyczne 20 lutego 2017 r. – 13 kwietnia 2017 r.
przerwa  świąteczna 14 kwietnia 2017 r. – 18 kwietnia 2017 r.
zajęcia dydaktyczne 19 kwietnia 2017 r.  – 12 czerwca 2017 r.
letnia sesja egzaminacyjna 13 czerwca 2017 r. – 27 czerwca 2017 r.
przerwa wakacyjna 28 czerwca 2017 r. – 30 września 2017 r.
poprawkowa sesja egzaminacyjna 1 września 2017 r. – 15 września 2017 r.
 
16 września – 30 września 2017 r. – okres ten jest przeznaczonyna załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego, w tym wpisów na rok 2017/2018.

 

 
2.    Harmonogram organizacji zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych ustala dyrektor instytutu.
 
§ 2
W semestrze zimowym zajęcia za dwa terminy piątkowe odbywać się będą w dniach 25 stycznia i 26 stycznia 2017 r.
 
§ 3
W semestrze letnim zajęcia za jeden termin wtorkowy odbywać się będą w dniu 8 czerwca 2017 r.
 
§ 4
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 2 maja 2017 r.
 
§ 5
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może ustalić w ciągu roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć.
 
§ 6
Szczegółową organizację i tryb zaliczenia semestru i roku ustala dyrektor instytutu na podstawie obowiązujących planów studiów.
 
§ 7
Z dniem 30 września 2016 roku traci moc zarządzenie nr 32/15 Rektora PWSZ w Krośnie z  dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 1 października 2016 r.

    

 

_______________

 

Zarządzenie nr 17/17
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
z 12 czerwca 2017 r.
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2017/2018

§ 1

Ustalam następujący porządek roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie:

30 września 2017 – 17 lutego 2018 r. - semestr zimowy
30 września – 20 grudnia - zajęcia dydaktyczne
21 grudnia – 2 stycznia - przerwa świąteczna
3 stycznia – 29 stycznia  - zajęcia dydaktyczne
30 stycznia – 11 lutego  - zimowa sesja egzaminacyjna

12 lutego - 17 lutego 2017 r. - przerwa międzysemestralna

18 lutego - 30 września 2018 r. - semestr letni
19 lutego – 25 lutego - poprawkowa sesja egzaminacyjna
18 lutego – 29 marca - zajęcia dydaktyczne
30 marca – 3 kwietnia - przerwa świąteczna
4 kwietnia – 13 czerwca - zajęcia dydaktyczne
14 czerwca – 24 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna
25 czerwca – 30 września - przerwa wakacyjna
1 września – 15 września - poprawkowa sesja egzaminacyjna
16 września – 30 września 2018 r. - okres ten jest przeznaczony na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 i rozpoczęciem roku aka-demickiego 2018/2019, w tym wpisów na rok akademicki 2018/2019.

§ 2

W semestrze zimowym zajęcia na studiach stacjonarnych za jeden termin wtorkowy (Inauguracja roku akademickiego) odbędą się w dniu 29 stycznia 2018 roku (poniedziałek).


§ 3

W semestrze zimowym zajęcia na studiach niestacjonarnych zajęcia rozpoczną się w dniu 30 września 2017 r., natomiast zajęcia w dniu 1 października 2017 r. (niedziela) będą zajęciami sobotnimi.

§ 4

W semestrze letnim zajęcia na studiach stacjonarnych za jeden termin czwartkowy odbędą się w dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) oraz za jeden termin piątkowy w dniu 13 czerwca 2018 r. (środa).

§ 5

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych:
- 2 maja 2018 r.,
- 1 czerwca 2018 r.

§ 6

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może ustalić w ciągu roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć.

§ 7

Na wniosek dyrektora instytutu rektor może ustalić inne niż wymienione wyżej terminy zajęć i egzaminów dla poszczególnych specjalności, typów lub roczników studiów.

§ 8

Szczegółową organizację i tryb zaliczenia semestru i roku ustala dyrektor instytutu na podstawie obowiązujących planów studiów.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 30 września 2018 r.

§ 10

Z dniem 30 września 2017 roku traci moc zarządzenie nr 25/16 Rektora PWSZ w Krośnie z  dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito