start

Microsoft Imagine

Charakterystyka programu Microsoft Imagine
 
Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark Premium) to program firmy Microsoft skierowany dla studentów i pracowników naukowych z Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Daje on dostęp pracownikom oraz studentom do oprogramowania Microsoft w celach badawczych lub edukacyjnych.
 
Przykładowe dostępne produkty:
 • Microsoft Visual Studio (zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft)
 • System Operacyjny Windows 7, 8, 10, Server
 • Microsoft Project
 • Microsoft Visio
 • Microsoft Access
 • .NET Framework
 • ASP.NET MVC
 • BizTalk Server
 • Exchange Server
 • Kinect for Windows SDK
 • SharePoint Designer
 • Microsoft SQL Server
 
Dostęp do zasobów Microsoft Imagine dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 
Aby uzyskać dostęp do zasobów Microsoft Imagine, wymagany jest potwierdzony status studenta na kierunku z Instytutu Politechnicznego. Starosta kierunku zbiera listę chętnych studentów do przystąpienia do programu. Wymagane jest, aby lista była utworzona w formie tabeli. Tabela powinna zawierać następujące dane studenta:
 
 • Numer albumu studenta
 • Adres skrzynki pocztowej (adres e-mail musi być ten sam, co podany w system USOS)
 • Imię i Nazwisko studenta
 • Kierunek studiów
 • Rok studiów
 • Tryb studiów (stacjonarne (także 26+), niestacjonarne)
 

Listę starosta przesyła na adres . Konta zostaną utworzone w ciągu 72 godzin od otrzymania listy przez administratora Microsoft Imagine. Student, na podany adres e-mail w ciągu 72 godzin powinien otrzymać wiadomość od Microsoft Imagine, potwierdzającą utworzenia konta. Login, to numer albumu studenta z przedrostkiem i. Aby pobrać oprogramowanie przechodzimy do strony WebStore Microsoft Imagine.  

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito