start

Aktualności

Informacje na temat przyznania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów

29-10-2018

Uwaga Studenci

Komisja stypendialna przyznała stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019.


STYPENDIUM SOCJALNE

Próg dochodu Kwota stypendium
0 - 200 zł 1200 zł
200,01 - 400 zł 1000 zł
400,01 - 600 zł 800 zł
600,01 - 850 zł 600 zł


ZWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SOCJALNEGO
z tytułu zakwaterowania wynosi: 200 złSTYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stopień Kwota stypendium
lekki 600 zł
umiarkowany 900 zł
znaczny 1200 złZe względu na zapisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), rankingi w sprawie przyznania stypendium rektora, jak również wykaz osób,
które otrzymały poszczególne rodzaje stypendiów, NIE BĘDĄ PUBLIKOWANE.

Szczegółowe informację na temat pomocy materialnej znajdą się w decyzjach administracyjnych, które zostaną:
1. rozesłane studentom tradycyjną pocztą (decyzje negatywne)
2. przekazane do sekretariatów instytutów/ zakładów (decyzje pozytywne).

 

 

Przelewy dla osób, którym stypendia zostały przyznane, zrealizowane będą do końca października.
W tym samym terminie wysłane będą do studentów decyzje negatywne.
Decyzje pozytywne, będzie można odbierać w sekretariacie ok. 10 listopada br.

 

WAŻNE:

Podstawą do odwołania (w przypadku nie przyznania stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych) lub prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku (w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów) jest potwierdzenie otrzymania decyzji, na której widnieje pouczenie o możliwości odwołania lub złożenia prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Wypłaty stypendiów realizowane będą na koniec każdego miesiąca:

- dla studentów I, II i III roku studiów (stypendia socjalne i rektora) do czerwca 2019 r. włącznie,

- dla studentów IV roku studiów (stypendia socjalne i rektora) do lutego 2019 r. włącznie.

- dla stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych (w terminach jak wyżej, chyba, że ważność orzeczenia jest krótsza).

 


Komisja Stypendialna
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito