start

Aktualności

Uwaga studenci studiów stacjonarnych przyjęci na I rok studiów

20-09-2019

Harmonogram dni adaptacyjnych w w dniach 26-27 września 2019

Budownictwo (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Kazimierza Wielkiego 8, s. 13)

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

13.30 – Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

27.09.2019 (piątek)

10.10 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Dmochowskiego 12, budynek A, s. 27

13.30 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

 

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

13.30 – Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

27.09.2019 (piątek)

8.30 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

10.10 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. K. Wielkiego 8, s. 24

13.30 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

 

Filologia angielska (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

27.09.2019 (piątek)

8.30  szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

10.10 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Kazimierza Wielkiego 8, sala 18

11.50 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF– ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

15.10 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

  

Inżynieria środowiska (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Kazimierza Wielkiego 8, s. 13)

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

13.30 – Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

27.09.2019 (piątek)

10.10 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Dmochowskiego 12, budynek A, s. 15

13.30 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

 

Informatyka (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektorat

11.50 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Wyspiańskiego 20, s. 108B

27.09.2019 (piątek)

8.30 Pedagogika studiowania – ul. Dmochowskiego 12, AULA 1

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Dmochowskiego 12, AULA 1

15.10 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Wyspiańskiego 20, s. 108B

 

Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

10.10 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektorat

13.30 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Wyspiańskiego 20, s. 8B

27.09.2019 (piątek)

8.30 Pedagogika studiowania – ul. Dmochowskiego 12, AULA 1

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Dmochowskiego 12, AULA 1

15.10 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Wyspiańskiego 20, s. 108B

  

Międzynarodowa komunikacja językowa (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

27.09.2019 (piątek)

8.30  szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

11.50 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF– ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

13.30 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Kazimierza Wielkiego 8, sala 19

15.10 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

 

Pedagogika (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

13.30 – Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

27.09.2019 (piątek)

8.30 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

10.10 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. K. Wielkiego 8, s. 13

11.50 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

27.09.2019 (piątek)

8.30 spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Kazimierza Wielkiego 8, sala 18

10.10 –  szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

11.50 szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

15.10 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

 

Produkcja i bezpieczeństwo żywności (studia stacjonarne oraz 26+)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. K. Wielkiego 8, s. 13

11.50 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

27.09.2019 (piątek)

08.30 – Pedagogika studiowania – ul. Dmochowskiego 12, AULA 1

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Dmochowskiego 12, AULA 1

15.10 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Dmochowskiego 12, AULA 1

UWAGA! Studenci studiów 26+ w miarę możliwości proszeni są również o wzięcie udziału w dniach adaptacyjnych.

 

Towaroznawstwo (studia stacjonarne i 26+)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. K. Wielkiego 8, s. 13

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. K. Wielkiego 4, AULA

13.30 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

27.09.2019 (piątek)

08.30 – Pedagogika studiowania – ul. Dmochowskiego 12, AULA

15.10 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Dmochowskiego 12, Budynek A, s. 27

UWAGA! Studenci studiów 26+ w miarę możliwości proszeni są również o wzięcie udziału w dniach adaptacyjnych.

 

Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

08.30 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Wyspiańskiego 20, sala 5A

11.50 szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

27.09.2019 (piątek)

8.30 Pedagogika studiowania – ul. Dmochowskiego 12, AULA

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Dmochowskiego 12, AULA

15.10 szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Wyspiańskiego 20, sala 108B

 

Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

08.30 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Wyspiańskiego 20, sala 4A

11.50 szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

27.09.2019 (piątek)

8.30 Pedagogika studiowania – ul. Dmochowskiego 12, AULA

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Dmochowskiego 12, AULA

15.10 szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Wyspiańskiego 20, sala 108B

 

Zarządzanie (studia stacjonarne - I stopień)

26.09.2019 (czwartek)

08.30 spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Wyspiańskiego 20, sala 108B

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

13.30 Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

27.09.2019 (piątek)

11.50 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

15.10 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

 

Zarządzanie (studia stacjonarne - II stopień)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 Pedagogika studiowania – ul. K. Wielkiego 4, AULA

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. K. Wielkiego 4, AULA

13.30 szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

27.09.2019 (piątek)

13.30 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Wyspiańskiego 20, sala 108B

15.10 szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Wyspiańskiego 20, sala 108B

 

Zielarstwo (studia stacjonarne i 26+)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. K. Wielkiego 8, s. 13

10.10 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu

27.09.2019 (piątek)

08.30 – Pedagogika studiowania – ul. Dmochowskiego 12, AULA

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Dmochowskiego 12, AULA

15.10 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Dmochowskiego 12, AULA 1

UWAGA! Studenci studiów 26+ w miarę możliwości proszeni są również o wzięcie udziału w dniach adaptacyjnych.

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito