start

Aktualności

"Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci"

25-11-2019

 

 

 

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Wiesława Wajsa odbędą się 29 listopada br. (piątek) o godz. 12.00 w Kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie


Transport z uczelni: Zgłoszenia do 27.11.2019 r., tel. 13 43 755 28, 13 43 755 26
Wyjazd: 29.11.2019 r., godz. 8.00, przystanek przy ul. Legionów, Krosno (naprzeciwko wejścia do CDS), 8.15 Turaszówka (przystanek obok Zespołu Szkół Elektrycznych przy drodze na Frysztak)

 

Prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs związany był z PWSZ w Krośnie od 2000 roku. W latach 1968-2015 pracował na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 2008 roku był także pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stopień doktora habilitowanego z dziedziny informatyki uzyskał w 1985 roku, natomiast tytuł profesora otrzymał w 2003 roku. Jego zainteresowania naukowe obejmowały metody sztucznej inteligencji, złożoności obliczeniowej algorytmów, systemów wspomagania decyzji, sterowania w systemach rozproszonych. Swą ciężką pracą naukową osiągnął wyżyny umiejętności zawodowych w dziedzinie informatyki. Był też jednym z najwyżej cenionych specjalistów w tej dziedzinie w skali całego kraju.
Prof. Wiesław Wajs był twórcą kierunku Informatyka w PWSZ w Krośnie. Opracował założenia i program kształcenia kierunku. Od początku istnienia krośnieńskiej Informatyki pełnił funkcję kierownika Zakładu Informatyki. Był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego NEO. Przez wiele lat pracy dążył do wprowadzenia zmian w metodologii nauczania i programie kształcenia na kierunku Informatyka, by sprostać zmieniającym się oczekiwaniom na rynku pracy. Dbał o wysoki poziom kształcenia oraz wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Brał czynny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, kongresach, debatach poświęconych nowoczesnej informatyce. Trzykrotnie wygłaszał referaty na światowych kongresach IFAC i dwukrotnie na światowych kongresach IFORS. Odbył pięciokrotnie staże naukowe w Argonne National Laboratory, Echelon Laboratory w Palo Alto i Pomona State University w USA. Uczestniczył w 50 konferencjach naukowych. Współpracował z ośrodkami naukowymi w Kyoto, Clausthal Zellerfeld i TU Ostrawa.
Prof. Wiesław Wajs był promotorem 12 przewodów doktorskich, z tego 6 przewodów pracowników PWSZ w Krośnie. Był również autorem 4 patentów. Napisał 21 skryptów akademickich i książek oraz 212 publikacji naukowych.
Profesor działał w różnych instytucjach m.in. był członkiem Rady Wydziału TU Ostrawa w Czechach, członkiem Komitetu 4.3 organizacji IFAC oraz członkiem organizacji IFORS. Pełnił funkcję profesora wizytującego w Pomona State University w USA. Był kierownikiem Grantu Komitetu Badań Naukowych w pięciu jego edycjach. Brał udział w programie TEMPUS w Claustal Zelerfeld w RFN.
Prof. Wajs był wyróżniającym się pracownikiem, który przez cały okres swej długoletniej pracy odznaczał się wyjątkową solidnością i zdyscyplinowaniem. Był także nauczycielem akademickim powszechnie cenionym i lubianym, uznawanym w środowisku. Prof. Wiesław Wajs był wielokrotnie honorowany nagrodą Rektora PWSZ w Krośnie.
W 2018 roku za publikację Optymalizacja statyczna w przestrzeni dwuwymiarowej otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych za najlepszą książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych.
 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito