start

Aktualności

Informacja dla pracowników i studentów ubiegających się o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia

10-10-2019

 

W związku z art. 420 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów z funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów i pracowników PWSZ w Krośnie, uprzejmie informujemy, że decyzją Rektora PWSZ w Krośnie zostaje zawieszone składanie wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia na rok akademicki 2019/2020.

Nowy regulamin określający zasady przyznawania stypendium z ww. funduszu zostanie uchwalony na najbliższym posiedzeniu Senatu PWSZ w Krośnie, tj. 22 października br.
Informacje o zasadach i terminach składania wniosków zostaną podane po posiedzeniu Senatu PWSZ w Krośnie, tj. po 22 października br.

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito