start

Aktualności

Jaki kierunek studiów wybrać?

09-08-2019

 

 


Jaki kierunek studiów wybrać?

 

Wiele osób powtarza tytułowe pytanie, prosząc mnie o radę, jaki kierunek studiów w PWSZ w Krośnie poleciłbym ich dzieciom, bądź dzieciom znajomych. Zazwyczaj odpowiadam Nie wiem... choć bardzo dobrze znam ofertę dydaktyczną, jakość i warunki studiowania na wszystkich kierunkach i specjalnościach w uczelni, i jak sądzę, potrafię trafnie określić możliwość znalezienia pracy po każdym z nich.

Odpowiadam Nie wiem..., lecz równocześnie proponuję Zastanówmy się nad tym wspólnie. Dlaczego razem? Ponieważ w grupie jesteśmy mądrzejsi. W trakcie takich rozmów omawiamy najważniejsze atuty, ale i wątpliwości związane z wyborem studiów i konsekwencje tych wyborów. Prawie zawsze w czasie takich rozmów pojawiają się ważne pytania o koszty, które trzeba będzie ponosić. To zrozumiałe, gdyż to rodzice najczęściej finansują lub przynajmniej współfinansują koszt studiów. Wielu studentów, oprócz tego, że korzystają oni z bogatej oferty stypendiów uczelnianych, potrafi studiować i zdobywać środki finansowe na samodzielne utrzymanie pracując w okresie przerw w nauce, lub inteligentnie łącząc studia z pracą, np. na część etatu. Wielu znanych mi osobiście studentów PWSZ w Krośnie potwierdza, że jest to możliwe, podejmując, nawet w uczelni, prace sezonowe i zarabiając pieniądze na: utrzymanie w czasie studiów, zakupienie sprzętu komputerowego lub samochodu, bądź wakacyjne podróże. Skądinąd, nie jest to wzorzec wymyślony u nas. W wielu krajach Europy, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wakacyjne zarobkowanie wpisane jest w styl życia młodzieży i stanowi powód do dumy, i dowód zaradności oraz niezależności młodych ludzi. 

W przekonaniu o znaczeniu środków finansowych dla studiowania w uczelni ustanowiony został własny, kilkuset tysięczny Fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia, z którego od dwóch lat korzystają studenci i pracownicy.

Rozwiewając w powyższy sposób wątpliwości, czy rodzinę i kandydata będzie stać na studia, wróćmy do tytułowego pytania Jaki kierunek studiów wybrać?

Wątpliwości te dotyczą prawie wszystkich kandydatów, wyłączając tych, którzy już w przedszkolu, a najpóźniej w szkole podstawowej, wiedzieli, co będą robić w przyszłości. Przyczyn tego stanu jest kilka, do najważniejszych należą:

 • nieplanowanie efektów własnej przyszłości edukacyjnej,
 • brak preorientacji zawodowej i badań predyspozycji,
 • niepewność co do osobistych możliwości,
 • trudny do przewidzenia rozwój technologii i oczekiwanych zawodów przyszłości,
 • zmienność rynku pracy i oczekiwanie przez pracodawców od kandydata nowych kompetencji.

W równaniu z wieloma niewiadomymi niełatwo dokonać jednoznacznego wyboru.

Na co zatem postawić? Czy można wnioskować o zawodach przyszłości? Zdecydowanie tak, wystarczy poobserwować uważnie świat wokół siebie, obejrzeć popularnonaukowy program w telewizji lub Internecie, przeczytać kilka analiz ekonomicznych, aby wybrać:

 • Język obcy, a najlepiej dwa aby wykorzystywać je w międzynarodowej wymianie towarów, usług i zawodów wymagającej wsparcia przez osoby posługujące się biegle językami obcymi.
 • Informatykę, szczególnie w zakresie budowy sieci, zarządzania bazami danych i bezpieczeństwa systemów,
 • Energetykę w zakresie projektowania, budowy instalacji i sieci oraz systemów oszczędzających i wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,
 • Obsługę samochodów o ekologicznych źródłach napędu, e-rewolucja w branży samochodowej spowoduje, że za trzy-cztery lata zabraknie specjalistów aby je obsługiwać.
 • Projektowanie i wytwarzanie z wykorzystaniem programów komputerowych i systemów wirtualnych w zakresie mechaniki i automatyki,
 • Inżynierię środowiska, w rozumieniu projektowania i budowania instalacji sanitarnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, odzyskiwania surowców i energii z odpadów, a także badania stanu środowiska i rozpoznawania zagrożeń,
 • Produkcję zdrowej żywności z wykorzystaniem rodzimych odmian i zasobów, uprawy roślin zielarskich i ich przetwarzania dla celów prozdrowotnych i leczniczych,
 • Profilaktykę zdrowia, pielęgniarstwo i opiekę nad osobami w potrzebach społecznych.

Formułując programy kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, uwzględniliśmy wszystkie opisane wyżej obszary, tak aby hasło Wiedza blisko Ciebie, wpisane w misję uczelni, obejmowało wiedzę i konkretne umiejętności, niezbędne do optymalnego przygotowania do pracy zawodowej.

Wracając do wyboru profilu studiów, zawsze proponuję odbycie rodzinnej, poważnej, „męskiej”, bez względu na płeć maturzysty, rozmowy.

I... wspólne zastanowienie się nad zainteresowaniami, predyspozycjami humanistycznymi bądź przyrodniczymi i wynikami w nauce, a także rozważenie i omówienie wszystkich nasuwających się w związku z tym pytań i wątpliwości.

I... pozostawienie ostatecznej decyzji maturzyście, ponieważ to on, człowiek już dojrzały, będzie ponosił trudy studiowania przez 6 lub 7 semestrów. A one, w zależności od jego zaangażowania w studia, zdecydują o jego przyszłej karierze zawodowej. Powinien zatem wyboru dokonać z pełnym przekonaniem o jego trafności.

O szczegółach wyboru warto porozmawiać również z kolegami, którzy już studiują w uczelni, z członkami komisji rekrutacyjnych, w której zatrudniamy studentów ostatnich roczników studiów, gdyż oni najlepiej po koleżeńsku opiszą warunki studiowania z perspektywy studenta. 

Wracając do początkowego Nie wiem...

Wiem... że studia wyższe są jednym z wielu, ale zapewne najważniejszym warunkiem niezbędnym do zdobycia wiedzy, satysfakcji, a prawie zawsze do sukcesów zawodowych. W czasie dyskusji, zorganizowanej w naszej uczelni, poświęconej kierunkom i programom studiów jeden z pracodawców zatrudniających naszych absolwentów, powiedział: Zatrudniam w firmie absolwentów studiów wyższych, aby się nie wstydzić za moich pracowników, aby oprócz wiedzy zawodowej umieli poprawnie mówić, pisać i zachowywać się  w stosunku do współpracowników i klientów.

Niby nic nowego... już Florian Znaniecki powiedział, że absolwenta studiów wyższych nie trzeba uczyć savoir vivre’u.

O pracy badawczej i dydaktycznej nauczycieli, o osiągnięciach studentów, o infrastrukturze dydaktycznej i naukowej i szczegółowo o wyposażeniu laboratoriów, będziecie Państwo mogli przeczytać w następnych artykułach ...

Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz PWSZ w Krośnie.

 

 

Absolwentki Międzynarodowej komunikacji językowej w PWSZ w Krośnie

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito