start

Aktualności

Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota

20-12-2018

 

 

W dniu 20.12.2018 studenci kierunków Zarządzanie oraz Górnictwo i geologia wzięli udział w warsztatach ekonomiczno-historycznych z grą Oil City. Oil City to planszowa ekonomiczna gra symulacyjna o początkach przemysłu naftowego w Galicji. Gracze wcielają się w postaci autentycznych dziewiętnastowiecznych przedsiębiorców. Działają w trzyosobowych spółkach. Kupują działki, zatrudniają wiertaczy, rozbudowują infrastrukturę, prowadzą wydobycie i sprzedaż wagonów z surowcami (nafta uzyskana z ropy naftowej, gaz, wosk ziemny). Prowadzą firmy w warunkach gwałtownie zmieniających się cen surowców. Inwestują w rozwój własnych działek i nawiązują współpracę z innymi spółkami. Wygrywa spółka, która po sześciu turach gry uzyskała największą wartość. Gra jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym służącym rozwojowi kompetencji w zakresie inwestowania, zarządzania ryzykiem, przedsiębiorczości, logicznego myślenia, planowania i współpracy.

Warsztaty  poprowadził dr Sebastian Wacięga z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, który jest facylitatorem zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego, współtwórcą symulacyjnych gier historyczno-ekonomicznych oraz autorem przekrojowego artykułu o galicyjskich przedsiębiorstwach naftowych.

dr Liliana Mierzwińska

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito