start

Aktualności

Kurs instruktora sportu - pływanie PRZEDŁUŻENIE NABORU!

01-03-2018
 
 
Dla kogo adresowany jest kurs:
Kurs przeznaczony dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu. Oferta skierowana do absolwentów i studentów kierunku Wychowania Fizycznego lub Sportu oraz dla osób posiadających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie z innej dyscypliny (wymagana część ogólna kursu instruktora sportu). Studenci kierunku Wychowanie Fizyczne po ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające zaliczenie kursu. Legitymację instruktora otrzymają po ukończeniu studiów.
Wymagania wstępne:
Umiejętność pływania czterema technikami sportowymi oraz przepłynięcie 100 metrów stylem zmiennym.
Minimalna liczba uczestników: 15 osób  
Cel kursu:
Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metodyki nauczania pływania podstawowego i sportowego, teorii techniki pływania, treningu pływackiego oraz planowania i organizacji procesu szkoleniowego w sporcie pływackim.
Dlaczego warto zapisać się na kurs:
Osoba, która ukończy kurs poprawi swoje umiejętności pływackie, a dzięki zdobytym kompetencjom i uprawnieniom  może znaleźć zatrudnienie w szkółkach i sekcjach pływackich. Będzie przygotowana do pracy z ludźmi w różnym wieku oferując samodzielne usługi w zakresie nauki pływania i treningu pływackiego.
Program kursu
Wykłady:
- zarys rozwoju pływania w Polsce i na świecie,
- człowiek, a środowisko wodne,
- teoretyczne podstawy techniki pływania,
- biomechaniczna analiza techniki pływania,
- metodyka nauczania pływania,
- lekcja pływania jako podstawowa jednostka dydaktyczna oraz planowanie i realizacja nauczania i doskonalenia techniki pływania,
- metody i środki kształtowania zdolności motorycznych w pływaniu,
- podstawowe środki i metody w przygotowaniu specjalnym pływaka,
- przepisy pływania.
Zajęcia praktyczne:
- ćwiczenia oswajające z wodą oraz pływanie elementarne,
- technika pływania stylem grzbietowym, kraulem, klasycznym, motylkowym, zmiennym,
- doskonalenie techniki pływania,
- metody treningowe w wodzie,
- prowadzenie zajęć przez uczestników kursu,
- hospitacja i omówienie zajęć treningowych,
 W wyniku realizacji programu kształcenia uczestnik nabędzie umiejętności:
1. Nauczania elementów techniki pływackiej,
2. Doboru i zastosowania metod, form i środków treningowych w zależności od potrzeb.
3. Demonstrowania różnych technik i stylów pływackie,
4. Posługiwania się sprzętem sportowym oraz przyborami stosowanymi w nauczaniu umiejętności pływackich i treningu pływackiego,
5. Opracowania w formie pisemnej konspekt lekcji i treningu pływackiego.
Organizacja zajęć: 
Zajęcia odbywają się w krytych pływalniach MOSiR w Krośnie oraz w budynku PWSZ w Krośnie,
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno
Czas trwania kursu:
120 godz. cześć specjalistyczna + 30 godz. praktyka w klubie, w szkole, w sekcji
Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: początek kwietnia
 
Koszt kursu: 1400 zł dla studentów PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Koszt kursu: 1500 zł dla pozostałych uczestników
Możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty:
I rata w wysokości 500 zł - wpłata do 15 marca 2018 r.
II rata w wyskosoći 500 zł - wpłata do 15 kwietnia 2018 r.
III rata w wysokości 400 zł (studenci PWSZ w Krośnie) lub 500 (pozostali uczestnicy) - wpłata do dnia 30 maja 2018 r.
 
Wymagane dokumenty:
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Wypełniony formularz rekrutacyjny
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • Kserokopia dyplomu studiów
  • Kserokopia legitymacji instruktora w innej dyscyplinie sportu
  • Zaświadczenie lekarskie o właściwym stanie zdrowia
  • 2 szt. zdjeć
  • Potwierdzenie wpłaty na konto:
Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172
Tytułem: Kurs instruktora sportu - pływanie
Termin składania podań – do 15 marca 2018 roku
na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, ul. Rynek 1 z dopiskiem – Kurs instruktora sportu - pływanie.
Pytania w sprawie uruchomienia kursu można kierować telefonicznie: 13 43 755 18
 


  

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito