start

Aktualności

Nabór do Legii Akademickiej

31-10-2017
Studentko! Studencie!

Nabór do Legii Akademickiej

 
Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.  „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Program realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Nauki.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów, przeprowadzanych w salach PWSZ w Krośnie. Zakres tematyczny: wiedza z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
·    moduł szkolenia podstawowego (na poligonie) trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
·    moduł szkolenia podoficerskiego (na poligonie) trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Pozytywne zaliczenie pierwszego etapu szkolenia uprawnia do udziału w kursie podoficerskim.
Kurs podoficerski będzie się odbywał również w formie wykładów - 20 godzin dla dowódców drużyn i 15 godzin dla instruktorów. Po jego zaliczeniu, absolwent kursu otrzyma stopień podoficera.

Legia Akademicka jest otwarta w równym stopniu dla studentów jak i studentek.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” należy składać w Sekretariatach Instytutów w terminie do 9 listopada.

Wzór wniosku

Informacji udzielają: mgr Marek Krzywonos – email:

mgr Izabela Steliga-Lepucka - email: izabela.steliga@pwsz.krosno.pl

Informacje Ministerstwa Obrony Narodowej

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito