start

Aktualności

Porozumienie o współpracy PWSZ w Krośnie z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie

05-07-2017

 

 

W dniu 28 czerwca br. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie a Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Umowę podpisali Prorektor ds. Rozwoju PWSZ, prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Barabasz oraz Prezes RBDiM, mgr inż. Andrzej Zygar. W spotkaniu uczestniczyli dr inż. Tomasz Pytlowany, Kierownik Zakładu Budownictwa PWSZ oraz mgr inż. Wojciech Radwański, opiekun pracowni Bentley Inroads na kierunku Budownictwo.

 

 

 

Umowa została zawarta  celu zapewnienia możliwości efektywnej współpracy naukowo-badawczej i naukowo-dydaktycznej w sferach będących w zakresie zainteresowań stron, w tym w zakresie wdrażania nowoczesnych technik i technologii oraz organizacji praktyk dla nowej specjalności budowa dróg.

 

 

 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, zaowocowało środkami finansowymi które w dużej części zostały wykorzystane na budowę sieci drogowej. 

Obecnie realizowany jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Dokument ten zakłada dokończenie budowy dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 57 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Na realizację inwestycji ujętych w Programie przewiduje się kwotę 107 mld zł.  Dodatkowo przebudowa dróg lokalnych (wojewódzkich powiatowych i gminnych) będzie finansowana z oddzielnych programów.

Wzrost nakładów zaowocował transferem technologii wcześniej nie stosowanych w naszym kraju. Technologie te dotyczą programów komputerowych  do projektowania dróg, maszyn i urządzeń drogowych, rozwiązań materiałowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń chroniących środowisko. 

Na naszym terenie działają przedsiębiorstwa budowlane, które dzięki nowym inwestycjom zmodernizowały swój park maszynowy, wdrażają nowe technologie, stosują rozwiązania chroniące środowisko naturalne. Przykładem może być realizowana przez RBDIM sp. z o.o.  w Krośnie przebudowa ulicy w technologii betonu wałowanego.

Dynamiczny rozwój wymusza na jednostkach akademickich kształcących kadry inżynierskie, rozwój pracowni i laboratoriów, w których będzie możliwość prezentacji najbardziej zaawansowanych technologii do projektowania i budowy dróg.  PWSZ w Krośnie posiada umowę licencyjna na oprogramowanie Bentley Select – światowego lidera w produkcji systemów wspomagających projektowanie i zarządzanie siecią drogową.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy PWSZ w Krośnie uruchamia od roku akademickiego 2017/2018 w ramach kierunku Budownictwo specjalność budowa dróg. Pragniemy wykształcić kadrę inżynierską, która sprosta wyzwaniom polskiego drogownictwa w kolejnych dekadach.

 

 

 

 

 

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito