start

Aktualności

Studiuj w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Krośnie!

14-07-2017

 

 

Studiuj w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Krośnie!


Studia u nas to rozwój osobisty, znakomita atmosfera nauki i pracy, doskonała infrastruktura i warunki kształcenia, elastyczne formy zajęć i profesjonalna, życzliwa kadra wykładowców. Studia w PWSZ w Krośnie umożliwiają wyjazdy zagraniczne (Europa, USA, Rosja) i naukę w międzynarodowym środowisku.

Studia humanistyczne dają wiele możliwości atrakcyjnych połączeń mędzy specjalnościami i kierunkami.
Z nami osiągniesz więcej !
 

 

W roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na studia w następujących obszarach:  Studia filologiczne w naszym Instytucie dadzą Ci bardzo dobrą znajomość języków obcych - angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego czy hiszpańskiego. Nasze programy studiów gwarantują poznanie kultury, historii i realiów państw, w których obywatele posługują się wiodącymi językami na świecie. Nasi studenci śmiało korzystają z nabytych u nas kompetencji w codziennej pracy z językiem, ale także w trakcie komunikowania się z zagranicznymi kolegami w programie, do którego należy nasza uczelnia -  Global Partners in Education, oraz zagranicznych podróży do krajów Europy Zachodniej, Rosji, Ukrainy i innych zakątków świata. Po naszych studiach możesz zostać tłumaczem, pracować w dyplomacji, biznesie, turystyce, świecie mediów.

 

Nowoczensa filologia polska obok specjalności edytorsko-medialnej oferuje NOWĄ specjalność HUMANISTYKA CYFROWA, która odpowiada na potrzeby współczesnego rynku wydawniczego i medialnego. Nasi poloniści łączą tradycję patrona naszej uczelni, wybitnego polonisty z Komborni,  Stanisława Pigonia z cyfrową współczesnością.  Nasi absolwenci to znakomicie przygotowani do pracy specjaliści znający się na kwestiach redakcyjnych i czujący rytm poprawnej polszczyzny fachowcy.

witryna kierunku

 

To innowacyjny kierunek studiów, który uruchomiony został w roku akademickim 2016/2017. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak sprawnie i skutecznie komunikować się w globalnym biznesie, mediach, czy turystyce - zapraszamy do nas na studia. Czeka Cię 6 semestrów intensywnej nauki języków obcych (angielski i jeden dodatkowo wybrany), doskonalenia umiejętności interpersonalnych i przywódczych, a także pakiet koniecznej wiedzy z wybranej branży - media, turystyka, biznes. MKJ to kierunek na który czekaliście.

 witryna kierunku

 

Wszystkie specjalności cieszą się ogromną popularnością, o czym świadczy liczba składanych podań o przyjęcie na studia. Popularność studiów wyznacza zapotrzebowanie na nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej (6 latki idą do I klasy) i wychowania przedszkolnego (coraz wieksza popularność wychowania przedszkolnego, rodzice pracują i korzystają z usług przedszkoli, wielu absolwentow naszej specjalności wychowanie przedszkolne założyło prywatne przedszkola lub punkty przedszkolne). Absolwenci pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną i znajdują zatrudnienie w placówkach wsparcia rodziny, osób straszych, niepełnosprawnych. Liczba  seniorów z roku na rok wzrasta, warto zatem wybrać specjalność opieka nad osobami straszymi z organizacją czasu wolnego. Warunkiem uruchomienia specjalności w ramach kierunku jest zainteresowanie specjalnością minimum 20 osób. W przypadku małego zainteresowania specjalnością wybieraną w trakcie studiów. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania specjalności.

Specjalności nauczycielskie:
1. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
2. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Specjalności nienauczycielskie:
1. Pedagogika społeczno - opiekuńcza z terapią pedagogiczną

 witryna kierunku

 

Szczegółowych informacji o prowadzonych w Instytucie Humanistycznym studiach udzieli sekretariat Instytutu Humanistycznego

http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/media/34/1/elektroniczna_rekrutacja_niebieska1.jpg

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito