start

Aktualności

Porozumienie o współpracy PWSZ w Krośnie z Politechniką Rzeszowską

14-06-2017

 

 

 

 

 

W dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00, w gabinecie Rektora Politechniki Rzeszowskiej, Panowie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Rektor Politechniki Rzeszowskiej i prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie podpisali porozumienie o współpracy, odnawiające akt zawarty już ponad 13 lat temu. 

 

Politechnika oraz PWSZ w Krośnie w ramach podpisanej umowy zobowiązały się do współpracy w zakresie obejmującym prowadzenie przez PWSZ w Krośnie studiów I stopnia.  W zawartym porozumieniu nasza Uczelnia potwierdziła chęć ścisłej współpracy z Politechniką Rzeszowską dotyczącej głównie Instytutu Politechnicznego, deklarując ze swej strony dołożenie wszelkich starań, aby poziom naszych absolwentów odpowiadał wymaganiom koniecznym do podjęcia drugiego stopnia studiów na Politechnice Rzeszowskiej. PWSZ w Krośnie i Politechnika Rzeszowska zadeklarowały także wolę współpracy w zakresie wzajemnego udostępniania bazy laboratoryjnej. Politechnika ze swej strony potwierdziła chęć udzielania wsparcia naszej Uczelni w zakresie działań na rzecz badań i rozwoju dotyczących innowacyjności i przedsiębiorczości. Zapisy zawarte w porozumieniu dają również możliwość pracownikom PWSZ w Krośnie odbywanie na Politechnice staży naukowych i dydaktycznych.

 

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania prof. dr hab. Grzegorz Przebinda przekazał Rektorowi prof. Tadeuszowi Markowskiemu najnowszy przekład „Mistrza i Małgorzaty” autorstwa rodziny Przebindów.

Rektorzy obu uczelni rozmawiali również o przyszłości szkolnictwa wyższego w odniesieniu do trwających prac nad nową Ustawą o szkolnictwie wyższym. Uroczystość była doskonałą okazją do wymiany poglądów w kwestiach szczegółowych, wychodzących poza ramy porozumienia.

 

fot. Marian Misiakiewicz

 http://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-politechniki-rzeszowskiej-i-pwsz-w-krosnie-376.html

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito