start

Aktualności

Nabór na kurs "Zielarz-fitoterapeuta"

13-06-2017

 

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza:

 

nabór na kurs  Zielarz- fitoterapeuta       Kod zawodu: 323012

 

kierownik kursu – dr nauk biologicznych Henryk Różański

 

Dla kogo adresowany:

technicy farmacji, weterynarze i lekarze weterynarii, zielarze, fitoterapeuci, lekarze, kosmetolodzy, kosmetyczki, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką.

Program kursu

 

Nazwa przedmiotu

 

Ćwiczenia

 

Wykład

 

Zajęcia praktyczne w terenie

Anatomia prawidłowa człowieka

 

4

 

Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek.

 

5

 

Biochemia i fitochemia

 

5

 

Bioenergetyka w terapii i farmakologii

 

4

 

Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie

   

6

Botanika farmaceutyczna. Fitosocjologia

4

5

 

Chemia kosmetyków ziołowych. Podstawy receptury kosmetycznej.

 

4

 

Chemotaksonomia roślin leczniczych. Fitochemia.

 

4

 

Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie.

 

4

 

Etnobotanika

 

8

 

Etyka zawodu zielarz-fitoterapeuta

 

2

 

Farmakologia

 

6

 

Fitoterapia dermatologiczna

 

4

 

Fitoterapia geriatryczna

 

4

 

Fitoterapia i fitofarmakologia wojenna

 

4

 

Fitoterapia laryngologiczna

 

4

 

Fitoterapia onkologiczna

 

4

 

Fitoterapia pediatryczna

 

4

 

Fitoterapia stomatologiczna

 

4

 

Fitoterapia układu pokarmowego

 

4

 

Fitoterapia w ginekologii

 

4

 

Fitoterapia w medycynie internistycznej

 

4

 

Fizjologia człowieka

 

4

 

Floroterapia

 

4

 

Gemmoterapia

 

4

 

Hirudoterapia

 

4

 

Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha

 

4

 

Materia medica – surowce roślinne, zwierzęce i mineralne

 

4

 

Olejki eteryczne w fitoterapii. Chemia olejków eterycznych. Badanie jakości olejków eterycznych

 

4

 

Podstawy chemii organicznej i nieorganicznej z uwzględnieniem fitochemii.

 

5

 

Podstawy dietetyki. Diety specjalne Zioła w dietetyce.

 

5

 

Podstawy medycyny antropozoficznej dra Rudolfa Steiner’a

 

4

 

Podstawy patologii i patofizjologii. Podstawy diagnostyki. Interpretacja wyników badań.

 

4

 

Podstawy receptury zielarskiej

4

2

 

Praktyczne obliczenia w recepturze

 

4

 

Rhizoterapia

 

4

 

Rośliny lecznicze i trujące w środowisku naturalnym. Rozpoznawanie, zbiór, właściwości lecznicze

   

4

Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych i medycznych. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

8

6

 

Terapie oligopleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa; Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera

 

4

 

Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki

 

4

 

Towaroznawstwo farmakognostyczne. Farmakognozja. Towaroznawstwo zielarskie.

 

5

 

Tradycyjna Medycyna Chińska

 

4

 

Podstawy gleboznawstwa i nawożenia. Ochrona roślin

 

3

 

Uprawa roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych i dietetycznych.

 

3

 

Wybrane akty prawne w żywności, farmacji, kosmetyce i medycynie. Znakowanie suplementów diety. Obrót produktami leczniczymi. Przechowywanie produktów zielarskich, suplementów diety i produktów leczniczych.

 

4

 

Zarys medycyny klasztornej

 

4

 

Zioła aspektu wiosennego

   

4

Zioła i sole w balneologii i hydroterapii

 

4

 

Zioła Rosji i Ukrainy

 

4

 

 

Suma godzin

 

Lab.16

 

Wykł.192

 

Teren. 14

 

Ogólna liczba godzin

 

 

222

 
             

Czas trwania kursu – 2 semestry (222 godzin)

Kurs realizuje treści kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego.

Koszt kursu  - 4 000 zł    Oplata rekrutacyjna 200 zł ( wliczana w koszt kursu; bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika) Możliwość płatności w ratach za kurs.

Liczba miejsc: 60

Zajęcia będą odbywać się 1 raz w miesiącu sobota-niedziela (przeważnie ostatni weekend miesiąca) pracowniach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, część zajęć również w obiektach PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Rejestracja elektroniczna wyłącznie w terminie: 12.06.2017 r. – 9.07.2017 r. na stronie

rejestracja.pwsz.krosno.pl

Przesyłanie dokumentów: w terminie 12.06.2017 r. – 16.07.2017 r.

 Wymagane dokumenty (proszę przesłać w białej, wiązanej teczce)

1. Oryginał lub poświadczone za zgodność  z oryginałem 

a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub

b) świadectwo dojrzałości lub

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

2.Wniosek kandydata (do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie pwsz.krosno.pl),

3. 1 zdjęcie (3,5 cm x4,5 cm),

4. kopia dowodu tożsamości

5. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej: Opłatę Uczestnik Kursu uiszcza na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172.

200 zł tytułem: kurs zielarz-fitoterapeuta

Decyduje kolejność zgłoszeń zalogowanych do systemu i przesłanych w wersji papierowej do uczelni.

Ze względu na duże zainteresowanie kursem informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).

Dokumenty proszę przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

Kurs: Zielarz-fitoterapeuta

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito