start

Aktualności

Rajd BARTEK 2017

21-04-2017

 

 

Impreza ma charakter gwiaździsty z zakończeniem w Chyrowej. Organizatorzy proponują wiele tras; wykaz wszystkich tras w załączniku.

Rajd odbędzie się w dniach 26-27 maja 2017 r.

Cele Rajdu:
•    poznanie walorów przyrodniczo-kulturowych Beskidu Niskiego,
•    propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy spędzania czasu wolnego,
•    integracja środowisk studenckiego i lokalnego,
•    praktyczna realizacja programu nauczania wybranych kierunków studiów,
•    propagowanie turystyki transgranicznej jako możliwości współpracy.
 

Zgłoszenia wraz z rezerwacją tras przyjmowane będą do dnia 15 maja 2017 r. na drukach zgłoszeniowych w rektoracie uczelni - PWSZ w Krośnie, Rynek 1, pok. nr 9, tel. 13 43 755 16.

 

Trasy i regulamin w załączniku.

Osoby zgłaszane do uczestnictwa w rajdzie zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem.

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito