start

Aktualności

Zarządzenie nr 8/17 Rektora PWSZ w Krośnie

10-04-2017

 

 


Zarządzenie nr  8/17

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

 

 


Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ) w związku z § 36 ust. 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz na prośbę Samorządu Studenckiego zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 13 kwietnia 2017 r. (czwartek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Rektor PWSZ w Krośnie 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito