start

Aktualności

Kompetencje inżynierskie a ich absorpcja na rynku pracy

29-03-2017

 

 

 

Konferencja uzyskała rekomendację w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”. Organizatorem konferencji byli pracownicy Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie, dr Agnieszka Woźniak i dr inż. Józef Brzęczek. Wydarzenie adresowane było do studentów i absolwentów uczelni wyższych, uczniów w szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli, dyrektorów szkół, nauczycieli akademickich oraz pracodawców. i odnoszenia sukcesów zawodowych. Programy studiów budowane są więc w oparciu o oczekiwania pracodawców reprezentujących daną branżę, a wśród kadry dydaktycznej znajdują się osoby posiadający znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Celem konferencji była próba wypracowania wspólnej koncepcji profilu absolwenta szkoły wyższej i profilu pracownika. Przyszli absolwenci szkół wyższych zdobywają w procesie kształcenia wiedzę, umiejętności i kompetencje, których przydatność na rynku pracy weryfikuje pracodawca. Jednym z najważniejszych zadań uczelni wyższych jest praktyczne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy.

   

W konferencji wzięli udział Prezydenci Miasta Krosna, Piotr Przytocki i Bronisław Baran, Regina Chrzanowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, Joanna Kubit – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, Bożena Cząstka - Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, Małgorzata Frączek - Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, Witold Deptuch - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, Jan Pigoń - Wicedyrektor Technikum nr 6 w Krośnie, Wojciech Lorenc - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, Jacek Kafel - Kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP nr 3 w Krośnie. 

 
Prelegentami konferencji byli przedstawicie pracodawców z regionu:

Tomasz Bardzik - Dyrektor techniczny Grupy Nowy Styl

Tematem prezentacji było przedstawienie specyfiki zarządzania produktem w Grupie Nowy Styl, w kontekście realizacji ciekawych i ambitnych projektów wdrożeniowych w międzynarodowej strukturze firmy. Słuchacze mogli dowiedzieć się także o  innowacyjnych technologiach stosowanych w produkcji, o tym w jaki sposób Grupa Nowy Styl stara się być atrakcyjnym pracodawcą na rynku pracy, oraz jakie możliwości rozwoju oferuje inżynierom i jak rozbudowuje kompetencjew obszarze R&D.

Andrzej Rybka - Dyrektor Stowarzyszenia Dolina Lotnicza

Prelekcja dotyczyła szeroko pojętej organizacji przygotowywania kadr, stymulowanej przez Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, jak również zaprezentowana została działalność fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu. W wystąpieniu przedstawiono także ideę przedsięwzięcia w postaci kompleksowego rozwiązania na bazie istniejącego systemu edukacji na Podkarpaciu. Działalność Fundacji dotyczy bowiem całego procesu przygotowania kadr dla przemysłu lotniczego (i nie tylko), począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazja, szkoły średnie i zawodowe kończąc na poziomie szkół wyższych. 

Paweł Chojnacki - Specjalista ds. Inwestycji i Programów Europejskich PZL Świdnik S.A.

W zaprezentowanym wykładzie Inżynier lotniczy w Organizacji Projektującej omówiona została rola inżynierów w procesach projektowania, wytwarzania i eksploatacji komercyjnych śmigłowców na przykładzie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Spółki (Organizacji Projektującej w nomenklatura Part 21).

Krzysztof Kusek -  Kierownik Szkolenia Personelu Technicznego Royal-Star

W wystąpieniu przedstawione zostały zasady szczegółowej ścieżki kariery mechanika lotniczego, w odniesieniu do obowiązujących w Europie przepisów prawnych

Dyrektor Daria Korcz oraz Artur Szymański - firma LineTech

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu na temat roli i możliwości kariery w zawodzie inżyniera i mechanika lotniczego, widzianej w perspektywie jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się Organizacji Obsługowych (nomenklatura PART 21) w Europie Środkowo-Wschodniej.

Michał Rybarczyk - Prezes Zarządu AERO KROS

Prezentacja dotoczyła analizy stanu obecnego i perspektyw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw z punktu widzenia dostępności pracowników, również w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat.

Tomasz Szylar - Kierownik Działu Personalnego ADR Polska S.A.

W wystąpieniu zaprezentowano analizę rynku pracy inżynierów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ofert pracy dla inżynierów mechaników, przedstawiono także perspektywy pracy w tym zawodzie za granicą oraz możliwości doskonalenia zawodowego pracowników i podnoszenia ich  kwalifikacji.  

Ponadto gościliśmy: Dariusz Banach - Dyrektor Personalny UTC Aerospace, Agnieszka Sanocka Zajdel - Dyrektor Handlowy firmy Splast, Janusz Duszkiwicz - Dyrektor Handlowy WSK PZL Krosno, Kaja Zielonka Foryś - Kierownik Działu Personalnego firmy SAFRAN Transmission Systems Poland, Eugeniusz Pelczar - właściciel firmy PELMET, Maciej Pętlak - Dyrektor Oddziału firmy ERKO, Mariusz Słabniak – Prezez Zarządu SIP Zakład Pracy Chronionej.

Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz gościom za udział w konferencji.

 

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito