start

Aktualności

Sprawozdanie z prac Komisji Wydawniczej w latach 2013−2016

15-03-2017

 

 

 

Sprawozdanie z prac Komisji Wydawniczej w latach 2013−2016

W ciągu czterech lat działalności Komisja Wydawnicza odbywała posiedzenia regularnie minimum trzy razy w roku. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. Średnio dwa razy do roku do Kierowników Zakładów kierowano pisma z prośbą o zgłaszanie propozycji wydawniczych.
Otrzymane do realizacji propozycje wydawnicze Komisja w większości przyjmowała, uznając za zasadne argumenty wnioskodawców, wskazujące, iż są to publikacje przydatne, a wręcz niezbędne w procesie dydaktycznym. Należy jednak zaznaczyć, iż nie wszystkie publikacje zgłoszone do druku zostały złożone.
Należy odnotować zmniejszającą się liczbę zgłaszanych do wydania pozycji. O ile w roku 2013 było to ponad 10 tomów, w tym 7 pierwszych wydań, dodruki, to w odpowiedzi na pismo przesłane po rozpoczęciu bieżącego roku akademickiego zgłoszona została jedna propozycja. Szansę na poprawę sytuacji upatrywać można w rocznikach PWSZ – wydawanym już „Herbalismie” i przygotowywanych „Studia Pigoniana”.


W ciągu czterech lat pracy Komisji Wydawniczej opublikowano 10 tomów w serii Zeszyty Naukowe PWSZ:
1.    Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina – Szkoła – Region – Kultura, red. B. Lulek i K. Szmyd
2.    Małgorzata Świdrak, Pedagogika kultury a postmodernistyczne koncepcje wychowania

3. Rodzina i szkoła. Między współpracą a współzawodnictwem, red. B. Lulek, Krosno 2012.
4.    Bartosz Gołąbek, Od ZSRR do „runetu” – upadek ZSRR i postradziecka cyberprzestrzeń. Geopolityka, kultura Internet
5.    Wiesław Wajs, Marcin Kijowski, Stanowisko laboratoryjne dla systemu Solaris
6.    Włodzimierz Wójcik, Interakcja metali ciężkich ze środowiskiem mokradłowym – teoria i praktyka inżynierii ekologicznej
7.    Dylematy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. Piotr Lenik
8.    Efektywne zarządzanie zasobami organizacyjnymi, red. Piotr Lenik
9.    Zarządzanie w sektorze prywatnym oraz publicznym, red. Piotr Lenik
10.   Atlas ćwiczeń z partnerem, Lucyna Szajna, Gabriel Szajna

oraz wznowienia
Łukasz Wojtyczek, Podstawy fizjologii i anatomii człowieka z elementami fizjologii wysiłku
Ł. Wojtyczek, Anatomia układu ruchu człowieka z elementami anatomii czynnościowej

Wydano również materiały zbiory monograficzne przygotowane w efekcie organizowanych w PWSZ konferencji:
Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna
Literackie Krosno
Architektura regionalna Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju

i pozycje poza serią
Papers on Language, Culture and Literature 4, red. A. Witalisz
Święta w Rosji, kultura i tożsamość

Po składzie, w korekcie autorskiej znajduje się zbiór wierszy Bohdana Ihora Antonycza w tłumaczeniu Jerzego Pleśniarowicza i opracowaniu prof. Krzysztofa Jerzego Pleśniarowicza

Za najważniejszą publikację w tym okresie należy uznać wydawnictwo jubileuszowe przygotowane na 15-lecie uczelni.

Każda pozycja przygotowywana do druku podlegała redakcji wydawniczej i korekcie, w większości wykonywała je przewodnicząca Komisji Wydawniczej, dr Joanna Kułakowska-Lis. Członkowie Komisji chcieliby podkreślić, że prace wydawnicze bardzo ułatwia fakt, iż obecnie w PWSZ zatrudniona jest na etacie osoba zajmująca się składem tekstów.


Dr Joanna Kułakowska-Lis
Przewodnicząca Komisji Wydawniczej PWSZ w Krośnie

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito