start

Aktualności

Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie

07-02-2017

 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” w ramach konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0” PO Wiedza Edukacja Rozwój.


Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasto Krosno. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie następujących szkół:

-        II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie,

-        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,

-        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie,

-        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie,

-        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,

-        Zespól Szkół w im. Armii Krajowej w Jedliczu,

-        Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie.

W sumie projektem zostanie objętych 367 osób.

 

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.

W ramach projektu przewidziano opracowanie i wdrożenie 7 modułów zajęć edukacyjnych:

1. Serce samochodu – sterowanie i komponenty elektroniki.

2. Obróbka skrawaniem z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

3. Rozszyfruj matematykę.

4. Podstawy programowania aplikacji desktopowych i mobilnych.

5. Nowoczesne techniki „GEO…” w inżynierii i pomiarowaniu.

6. Zdrowie i aktywność fizyczna pod kontrolą.

7. Chemia i fizyka wokół Ciebie.

 

W każdej ze szkół, która zgłosiła wolę udziału w projekcie poszczególne moduły zajęć zostaną przeprowadzone dwukrotnie: pierwsza edycja od lutego do grudnia 2017 r., druga edycja od stycznia do grudnia 2018 r.

Uczniowie będą aktywnie brać udział w zajęciach, wykonując pomiary, doświadczenia, opisując i analizując wyniki pod opieką wykładowców. Przygotują i przedstawią postery dokumentujące wyniki ich pracy, które zaprezentują podczas spotkania podsumowującego projekt. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty.

 

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito