start

Sukcesy naszych absolwentów

Rozmowa z Danielem Brukiem absolwentem kierunku rolnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Daniel Bruk przy mlekomacie...

Wywiad z Danielem Brukiem absolwentem kierunku rolnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie właścicielem gospodarstwa rolniczego w Puławach gmina Rymanów

Daniel Bruk

Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Polaną"

Puławy 20

38-480 Rymanów

  W 2006 roku ukończył Pan studia na kierunku rolnictwo PWSZ w Krośnie. Czym obecnie się Pan zajmuje?

Tak to już minęło pięć lat od ukończenia studiów. Obecnie w miejscowości Puławy gmina Rymanów prowadzę gospodarstwo rolnicze ukierunkowane na produkcję mleka. Gospodaruję na powierzchni 70 ha użytków rolnych, posiadam 30 krów mlecznych rasy simentaler oraz zajmuję się działalnością agroturystyczną.

 Jak Pan wspomina okres studiów?

Na studiach nauczyłem się sporo rzeczy, które obecnie mogę wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Studia na PWSZ w Krośnie dały mi podstawą wiedzę z zakresu technologii produkcji rolniczej, ale przede wszystkim umiejętność postrzegania zmian rynkowych jakie zachodzą w sektorze agrobiznesu. Dotyczy to głównie zmian w preferencjach konsumentów oraz tendencji spadku opłacalności produkcji rolniczej. Okres studiów to był także bardzo interesujący czas zawierania nowych znajomości. Miło też wspominam życie studenckie.

 Na czy polega Pana recepta na sukces zawodowy?

Wydaje mi się, że podstawą sukcesu jest po pierwsze dobre podstawy teoretyczne, a po drugie chęć osiągnięcia sukcesu. Dobra teoria stanowi fundament, dla dalszego dynamicznego rozwoju w życiu zawodowym. Od zawsze marzyłem, aby prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolnicze na europejskim poziomie. I to właśnie z tego powodu od samego początku mojej działalności w rolnictwie wprowadzałem w gospodarstwie rolniczym nowoczesne maszyny, urządzenia i technologie. Wynikało to z konieczności dostosowania gospodarstwa rolniczego do standardów higienicznych i produkcyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Ponadto starałem się też poszukiwać nisz rynkowych dla mojej działalności. To właśnie z tego powodu prowadzę działalność agroturystyczną oraz postanowiłem zająć się sprzedażą bezpośrednią mleka w mlekomatach. Jest to nowatorski pomysł jak na warunki Polskie. Posiadam obecnie dwa mlekomaty (w Rymanowie i w Krośnie), w których można codziennie kupić świeże mleko od moich krów. Ten pomysł sprzedaży okazał się tzw. „strzałem w dziesiątkę”, cieszy się bardzo dużą popularnością.

   Jakie są Pana plany dotyczące dalszego rozwoju gospodarstwa rolniczego?

Uważam, że obecnie rolnicy muszą także poszukiwać źródeł dochodów poza gospodarstwem rolniczym stąd też zamierzam zwiększyć liczbę mlekomatów na terenie Podkarpacia oraz rozwijać działalność agroturystyczną.

  Jakby Pan ocenił z perspektywy czasu studia na kierunku rolnictwo w PWSZ w Krośnie?

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że najważniejsze dla mnie to było zrozumienie roli rolnictwa we współczesnej gospodarce, a także procesów zachodzących w obszarze agrobiznesu. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję dziś w moim gospodarstwie rolniczym, dążąc do rozszerzania zakresu działalności o agroturystykę i sprzedaż bezpośrednią. Sukces mojego gospodarstwa rolniczego to, także duży zasób wiedzy dotyczącej technologii produkcji rolniczej pozwalającej na uzyskanie produktów o wysokiej jakości, spełniającej wymagania współczesnego konsumenta. Bez wiedzy, którą uzyskałem w trakcie studiów, a którą muszę ciągle uzupełniać nie osiągnąłbym nigdy takiego sukcesu. Największy kapitał jaki posiadam to moja wiedza.

 Czy poleciłby Pan kierunek rolnictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie młodzieży zdającej w tym roku maturę?

Tak, z całą stanowczością. Jest to uczelnia kształcąca na wysokim poziomie, przyjazna studentom, posiadająca bardzo dobrą bazę dydaktyczną i dająca możliwości rozwoju zawodowego. Uważam, że studia na kierunku rolnictwo są ciekawą ofertą nie tylko dla przyszłych rolników, ale także dla osób, które chcą znaleźć swoje miejsce pracy w otoczeniu rolnictwa, w szeroko rozumianym agrobiznesie czy uczestniczyć w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Nie bez znaczenia jest też fakt, że PWSZ w Krośnie jest uczelnią kształcącą na potrzeby regionu, dobrze znającą te potrzeby.

 Dziękujemy za rozmowę, życzmy dalszych sukcesów i dynamicznego rozwoju gospodarstwa rolniczego. Zapraszamy na Uczelnię do dzielenia się praktyczną wiedzą ze studentami.

 Dziękuję

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito