start

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH  OFERUJE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych nienauczycielskich kierunków studiów, a także dla psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 530 godzin dydaktycznych, w tym 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Odpłata za semestr wynosi 1100 złotych.

Absolwenci zdobywają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół, oraz instytucjach szkoleniowych.

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele.

Termin rekrutacji trwa do dnia 31 października 2019 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2019 roku

WARUNKI PRZYJĘCIA
Złożenie wymaganych dokumentów:
  - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  - 2 zdjęcia,
  - dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela.


Miejsce zajęć: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 8.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
ul. Rynek 1 (pok. nr 01) lub drogą pocztową.
Dodatkowe informacje:
tel: 13 43-755-18 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail:

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

 

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito