start

Przygotowanie do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego


Studia podyplomowe przygotowujące do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego

Czas trwania: dwa semestry
Koszt: 1800 zł za semestr
Forma: studia dokształcające

Adresaci:
osoby zainteresowane pracą w charakterze tłumacza przysięgłego; absolwenci studiów filologicznych, absolwenci studiów z dziedzin ścisłych zajmujący się tłumaczeniem, osoby pracujące w języku branżowym. Specjalizacja poświęcona jest specyfice pracy tłumacza przysięgłego zarówno z teoretycznego jak i praktycznego oraz technicznego punktu widzenia. Zajęcia prowadzone są m.in. przez praktykujących tłumaczy przysięgłych.
Cel:

 - zapoznanie uczestników z obowiązującymi normami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza;
 - zapoznanie uczestników z normami zwyczajowymi i konwencjami tłumaczeniowymi w pracy tłumacza przysięgłego;
 - wykształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia materiałów oraz dokumentów z szerokiego zakresu tłumaczeń specjalistycznych: dokumentów sądowych, prawnych, umów handlowych, a także certyfikatów, zaświadczeń i tym podobnych;
 - przygotowanie do stworzenia własnego warsztatu pracy, z uwzględnieniem zasobów niezbędnych do wykonywania zawodu, takich jak bazy danych, korpusy czy narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza;
 - estetyka tłumaczenia oraz wykształcenie dobrych nawyków we współpracy ze zleceniodawcami.

Program obejmuje 330 godzin zajęć dydaktycznych, w tym interaktywne zajęcia ogólne obejmujące teorię przekładu oraz terminologię specjalistyczną we współpracy z uznanymi szkoleniowcami pracującymi dla tłumaczy specjalistycznych, konwersatoria na temat specyfiki pracy tłumacza, jak również warsztaty praktyczne.

Rozpoczęcie zajęć: paźdzernik 2017 roku
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co 2 tygodnie


Termin rekrutacji: rekrutacja przedłużona do dnia 15 paźdzernika 2017 roku

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Warunki przyjęcia:
Złożenie wymaganych dokumentów:
 - podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru),
 - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 - kopię dowodu osobistego,
 - zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).


Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.
Kandydat zostanie powiadomiony listem poleconym o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe.


Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów PWSZ w Krośnie,
Rynek 1, pok. nr 01, lub drogą pocztową (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00)
 

Miejsce zajęć:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 8

Dodatkowe informacje:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01 tel. 13 43 755 18
e-mail:

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito