start

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Rekrutacja na studia podyplomowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Zasady zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia:
1.    Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.
2.    Kandydat na studia podyplomowe składa w dziale studiów:
 
Krosno, Rynek 1
pokój nr 1
tel. 13-43-755-18
następujące dokumenty:
  • wypełniony formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dwie aktualne fotografie
     
3.    Warunkiem koniecznym do uruchomienia studiów jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników. O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
4.    Opłata za studia:
Odpłatność za studia wynosi 2100 zł Istnieje możliwość zapłaty w dwóch  ratach po 1050 zł każda.
Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane przed rozpoczęciem każdego semestru nauki na studiach podyplomowych tj.:
I rata – 1050 zł
II rata – 1050 zł

Termin rekrutacji trwa do dnia 31 października 2019 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2019 roku

Plan studiów:
IT w strategii przedsiębiorstwa  (20 W)
Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa (10 W)
Zarządzanie ryzykiem w projektach IT  (6 W, 4 C)
Planowanie Ciągłości Działania  (6 W, 4 C)
Rodzina norm ISO 27001  (15 W)
Ochrona prawna informacji  (15 W)
Podstawy kryptografii (10 W, 5 L)
Bezpieczeństwo systemów operacyjnych  (10 W, 5 L)
Bezpieczeństwo sprzętowe i sieciowe  (15 W, 15 L)
Bezpieczeństwo systemów bazodanowych  (10 W, 10 L)
 
W- wykład, C- ćwiczenia, L- laboratorium

Informacje o studiach:

Studia trwają dwa semestry. Obejmują swoim planem 160 godzin zajęć dydaktycznych, które będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Zajęcia będą odbywać się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych)  bloków dydaktycznych organizowanych raz w miesiącu.

Studia skierowane są do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w zakresie bezpieczeństwa szeroko rozumianych systemów informacyjnych. Swoją wiedzę i umiejętności mogą rozwinąć osoby pracujące lub planujące podjąć pracę na stanowiskach związanych m.in. zarządzaniem,  administrowaniem, planowaniem bądź kontrolą bezpieczeństwa informacji oraz związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem lub gromadzeniem informacji.

Program studiów zakłada kształcenie w dwóch obszarach. Pierwszym są standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poznają m.in. metodologię przeprowadzania audytów w zakresie bezpieczeństwa, metody zarządzania ryzykiem, planowanie ciągłości działania. Zostaną zapoznani z dokumentami traktującymi o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Drugi obszar stanowią rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa, m.in. sposoby tworzenia i administrowania bezpiecznych sieci, systemów operacyjnych oraz zabezpieczeń wielowarstwowych systemów umożliwiających dostęp do baz danych poprzez Internet, a także zagrożenia aplikacji internetowych i metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Po ukończeniu  studiów słuchacze uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. St. Pigonia w Krośnie.
 
Kontakt:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Dział Studiów
ul. Rynek 1 (pok. nr 01)
38-400 Krosno
 
tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail:
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito