start

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

Studia podyplomowe
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ

Czas trwania: dwa semestry
Koszt: 1500 zł za semestr
Forma: studia kwalifikacyjne

Ogólna charakterystyka studiów
Niepełnosprawność i starość są sytuacjami życia ludzkiego, które wymagają szczególnej uwagi. W każdym czasie osoby, które są przygotowane do pełnienia funkcji wspomagania tych sytuacji mają wysoką rangę społeczną, choć sama praca wymaga odpowiedniego przygotowania a zwłaszcza wewnętrznej motywacji. Studia podyplomowe przygotowują wieloaspektowo do podjęcia pracy, jako asystent osób niepełnosprawnych albo starszych, poprzez wprowadzenie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne do zrozumienia sytuacji tychże osób. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia pozwalają absolwentom znaleźć odpowiednie zastosowanie umiejętności tworzenia planów i projektów pomocy, a w konsekwencji reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i starszych. Asystent poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie przywraca im możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Od wielu lat w Unii Europejskiej jest propagowana idea „niezależnego życia” (independent living), która polega na udzielaniu osobie niepełnosprawnej pomocy w odzyskaniu kontroli nad własnym ciałem i stylem życia. Osoby starsze potrzebują motywacji do funkcjonowania i poczucia zrealizowania własnego życia w sposób godny i pożyteczny.

Adresatem studiów podyplomowych Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej są: osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: nauczyciela, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, opiekunki środowiskowej.

Cel studiów: Uczestnicy studiów kształcą umiejętności organizacyjne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, animacyjne, komunikacyjne i metodyczne w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i starszych. Ukończenie studiów podyplomowych Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej ułatwi słuchaczom m.in.:
współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej i starszej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji,
wspierania i wzmacniania systemu pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym umożliwiając realizacje optymalnego programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
współtworzenia w opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji i prowadzenia osoby niepełnosprawnej i starszej.
dokonywania prawidłowej kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji.
Liczba godzin dydaktycznych wynosi 330, w tym:
liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady) –  115
liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia) –  215
liczba godzin praktyk asystenckich –   40
W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów, absolwent uzyskuje kompetencje i umiejętności do rozpoznawania i diagnozowania potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych oraz seniorów, do pomocy w rozwiązywaniu ich problemów życiowych lub wskazanie i ułatwienie kontaktów z innymi osobami i specjalistami. Do innych kompetencji i umiejętności absolwenta należą: tworzenie wspólnie z rehabilitantem, psychologiem czy terapeutą, programu rehabilitacji; doradzanie z zakresu korzystania z usług medycznych. Uzyskane kompetencje pozwalają także na współpracę z instytucjami w celu udzielenia kompleksowej pomocy osobie niepełnosprawnej i starszej. Praca asystenta ma głównie charakter pracy organizacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i usługowej.

Rozpoczęcie zajęć: październik 
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co 2 tygodnie

Termin rekrutacji trwa do dnia 31 października 2019 roku

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.
Warunki przyjęcia
Złożenie wymaganych dokumentów:
 - podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru),
 - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 - 2 zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów PWSZ w Krośnie,
Rynek 1, pok. nr 01 lub drogą pocztową.
Miejsce zajęć:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 8
 

Dodatkowe informacje:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Dział Studiów
Rynek 1, 38-400 Krosno
pok. nr 01 tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail:

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito