start

Agent celny

Studia podyplomowe „Agent celny”

Cel studiów:

Zapoznanie słuchaczy z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną i spedycyjną podmiotów wykonujących obrót towarowy wewnątrzwspónotowy i z krajami trzecimi oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej działalności jako przedsiębiorcy: agenci celni, handlowcy, spedytorzy, przewoźnicy.
Dyplom ukończenia studiów będzie podstawą do wpisu na listę agentów celnych (uzyskania licencji agenta celnego), ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Minimalna liczba osób: 20

Termin rekrutacji przedłużony został do dnia 28 lutego 2019 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2019 roku

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Opis kursu:

Studia podyplomowe „Agent celny” mają charakter interdyscyplinarny.

Program obejmuje przedmioty:
- polityka celna,
- prawo i postępowanie celne,
- instytucje prawa celnego,
- pochodzenie towarów,
- gospodarcze procedury celne
- podatki w obrocie towarowym,
- obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym
- transakcja w handlu zagranicznym,
- transport międzynarodowy i spedycja,
- rozliczenia transakcji handlowych i spedycyjnych.
Absolwent potrafi:
- przeprowadzić klasyfikację taryfową towarów;
- określić wartość celną towarów;
- przeprowadzić kalkulację wstępną transakcji handlowej;
- rozliczyć transakcję handlu zagranicznego;
- rozliczyć transakcję spedycyjno-transportową,
- wystawić fakturę (INVOICE);
- sformułować zlecenie spedycyjne;
- zawrzeć umowę z bankiem na finansowanie dostawy;
- zaprogramować trasę przewozu ładunków;
- sporządzić świadectwo pochodzenia towarów.

CZAS TRWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - dwa semestry

Miejsce zajęć:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na kurs
- kserokopia dowodu osobistego
- kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły wyższej
- 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Warunkiem utworzenia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Koszt studiów podyplomowych: 3000zł  /Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach/

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą kursu oraz imieniem i nazwiskiem.
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów PWSZ w Krośnie,
Rynek 1 (pok. nr 01) lub drogą pocztową.

Dodatkowe informacje:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1 (pok. nr 01)

tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail:

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito