start

Opłaty na studiach

Opłaty pobierane od kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

       - Za pierwszy kierunek studiów – 80 zł

       - Za drugi i kolejne kierunki studiów – 40 zł


Opłaty pobierane od studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

       - Wydanie legitymacji – 5 zł

       - Wydanie indeksu – 4 zł

      - Powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – 80 zł za punkt ECTS

       - Prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów – 80 zł za punkt ECTS

       - Odbywanie różnic programowych – 80 zł za punkt ECTS

       - Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł

       - Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski – 40 zł


Opłaty pobierane od studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

       - Wydanie legitymacji – 5 zł

       - Wydanie indeksu – 4 zł

      - Powtarzanie semestru na studiach niestacjonarnych w wysokości opłaty semestralnej danego kierunku studiów

      - Prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów – 80 zł za punkt ECTS

      - Odbywanie różnic programowych – 80 zł za punkt ECTS

      - Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł

      - Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski – 40 zł

- Opłata semestralna na studiach niestacjonarnych w zależności od kierunku studiów: 

1. Budownictwo
1 800 zł
2. Energetyka
1 800 zł
3. Filologia angielska
1 900 zł
4. Górnictwo i geologia 1 800 zł
5. Informatyka
1 750 zł
6. Inżynieria środowiska
1 800 zł
7. Mechanika i budowa maszyn
1 800 zł
8. Pedagogika
1 800 zł
9. Pielęgniarstwo
1 850 zł
10. Produkcja i bezpieczeństwo żywności 1 650 zł
11. Towaroznawstwo
1 700 zł
12. Turystyka i rekreacja
1 650 zł
13. Wychowanie fizyczne
1 800 zł
14. Zarządzanie
1 750 zł
15. Zielarstwo 1 850 zł
 
Terminy wnoszenia opłat semestralnych:
 
-    semestr zimowy
I rata w wysokości 50% do 5 października 2018 r.
II rata w wysokości 50% do 15 listopada 2018 r.
 
-    semestr letni
I rata w wysokości 50% do 15 lutego 2019 r.
II rata w wysokości 50% do 15 kwietnia 2019 r.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito