start

Studenckie koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe w Zakładzie Towaroznawstwa


Studenckie Koło Naukowe „Towaroznawców” powołane zostało z inicjatywy grupy studentów kierunku Towaroznawstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie. Celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy związanej z szeroko pojętą dyscypliną towaroznawstwa. Studenckie Koło Naukowe zostało założone przez studentów, którzy w praktyczny sposób chcą wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów oraz rozwijać swoje zainteresowania związane z poszerzaniem wiedzy i pracą naukową w zakresie technologii żywności, biotechnologii, towaroznawstwa przemysłowego. Badania prowadzone przez SKN Towaroznawców obejmują analizy chemiczne, instrumentalne oraz ocenę sensoryczną żywności. Studenci doskonalą umiejętności pracy w laboratorium. Cele Koła realizowane są poprzez doskonalenie wiedzy, opracowywanie projektów naukowych, uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych oraz przygotowywanie artykułów naukowych na podstawie przeprowadzonych badań. 

Opiekunowie naukowi Koła: dr inż . Janusz Kilar i dr inż. Magdalena Kilar

 

Studentki Koła Naukowego “Towaroznawców” podczas prac badawczych w Laboratorium Oceny Jakości Produktów Pochodzenia Zwierzęcego

Studentki Koła Naukowego “Towaroznawców” podczas prac badawczych w Laboratorium Oceny Jakości Produktów Pochodzenia Zwierzęcego

Doświadczenia w laboratorium mikrobiologii - ocena mikrobiologiczna pomieszczeń

Doświadczenia w laboratorium mikrobiologii - ocena mikrobiologiczna pomieszczeń

Studentki Koła Naukowego Towaroznawców na konferencji naukowej

Studentki Koła Naukowego Towaroznawców w dniu 18 kwietnia zaprezentowały na I Międzynarodowej Konferencji “Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna” postery: Marlena Wójtowicz “Wpływ lipofilowości surowców kosmetycznych na przenikanie przez skórę”, Agnieszka Szałankiewicz “Właściwości ekstraktów roslinnych bogatych w bioflawonoidy”, Jolanta Gazda “Ekstarkcja flawonoidów z wybranych surowców roślinnych (zielona herbata)” 

 

 

Studentki SKN Towaroznawców na konferecji naukowej w Tarnobrzegu

W dniu 10.04. 2014 Studentki Koła Naukowego Towaroznawców  pani Ewelina Ginalska oraz pani Jowita Matysik-Gliwa wzięły udział w V Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych  pt. „Wyzwania XXI wieku – Człowiek, kultura, nauka, postęp” w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu.  W trakcie konferencji został zaprezentowany referat na temat " Preferencje konsumentów dotyczące spożycia miodów".

 

Publikacje członków SKN Towaroznawców na III Международной научной студенческой конференции “Рыночная экономика: сегодня и завтр


  1. Matysik-Gliwa J., Ginalska E., mgr inż. Kilar M. 2014. Systems assuring high quality of food products. Materiały III Международной научной студенческой конференции «Рыночная экономика: сегодня и завтра», в Белорусском Государственном Aграрном Tехническом Yниверситете 27-28 февраля 2014 года.
  2. Batko S., Olejarz K., dr inż. Kusz D. 2014. Traditional and regional products in the opinion of consumers in Poland. Materiały III Международной научной студенческой конференции «Рыночная экономика: сегодня и завтра», в Белорусском Государственном Aграрном Tехническом Yниверситете 27-28 февраля 2014 года.
  3. Okarmus A., Wydro M., dr inż. Zając S. 2014.  HACCP as a quality assurance system in the agri-food sector. Materiały III Международной научной студенческой конференции «Рыночная экономика: сегодня и завтра», в Белорусском Государственном Aграрном Tехническом Yниверситете 27-28 февраля 2014 года.
  4. Czarnik A., Ogryzek J., prof. dr hab. Eng. Ruda M. 2014. Student as a juice consumer. Materiały III Международной научной студенческой конференции «Рыночная экономика: сегодня и завтра», в Белорусском Государственном Aграрном Tехническом Yниверситете 27-28 февраля 2014 года.

 

Studentki Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawców na IV Konferencji Studenckich Dni Jakości

 

  

Konferencja naukowa Studenckie Dni Jakości, organizowana przez Naukowe Koło Towaroznawstwa „CARGO” działające przy Akademii Morskiej w Gdyni, odbyła się w dniach 26-27 lutego 2015 roku. Jej hasło przewodnie brzmiało: „Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju”. W ramach bloku tematycznego „Rola współczesnego towaroznawstwa w kreowaniu innowacyjnych technologii” studentki towaroznawstwa PWSZ w Krośnie – Patrycja Kuzian i Joanna Wójcik, przedstawiły prezentacje zatytułowane: „Nanotechnologia w budownictwie” oraz „Nanotechnologia w medycynie, farmacji i kosmetyce”.

Celem pierwszego wystąpienia było ukazanie wpływu nanotechnologicznych rozwiązań na rozwój budownictwa. Został zaprezentowany m.in.  wpływ grafenu na poprawę wytrzymałości materiałów kompozytowych, korzyści z wykorzystania nanorurek jako elementów zbrojenia betonu, a także samooczyszczanie i samonaprawialność betonu.

Drugi wystąpienie obejmowało ukazanie zastosowania nanocząstek srebra, tlenku cynku(II), złota, platyny czy miedzi w medycynie oraz przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Zostały również zaprezentowane nowoczesne metody wykorzystujące nanotechnologię w diagnostyce i leczeniu nowotworów.

Dzięki wspaniałej organizacji w ramach konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić statek „Dar Pomorza” oraz planetarium, a także uczestniczyć w imprezie integracyjnej w Klubie Studenckim „Bukszpryt”.

Poza priorytetowymi walorami edukacyjnymi wyjazd miał również formę rekreacyjną. Krośnieńskie studentki na czele ze wspaniałą opiekun-przewodnik - dr Anną Pietrasz, miały okazję zobaczyć molo w Orłowie, Stare Miasto w Gdańsku czy molo w Sopocie.

 

XLIV Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Olsztynie

W dniach 27-28 kwietnia w Olsztynie odbyło się XLIV Seminarium Studenckich Kół Naukowych. W seminarium wzięły udział studentki PWSZ Joanna Słota i Kinga Śnieżek.

Zaprezentowały publikację pt. "Produkty tradycyjne i regionalne z Podkarpacia" oraz e-poster pt. "Analiza preferencji konsumentów dotycząca spożycia napojów mlecznych fermentowanych" przygotowany na podstawie własnych badań ankietowych. Wieczorem odbyła się biesiada dla wszystkich uczestników konferencji w bardzo malowniczej okolicy Olszyna. W drugim dniu uczestnicy zwiedzali miasto i zabytkowe budowle w okolicy.

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Krośnie

 

W dniu 5 maja 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych - Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca.

 Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny do rozwijania naukowych zainteresowań studentów, wymiana doświadczeń a także tworzenie inicjatyw w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla doskonalenia i rozwoju gospodarki.

 Konferencja odbyła się w następujących panelach tematycznych:

 I - Wyzwania zdrowia, aktywności fizycznej i żywienia człowieka w XXI wieku

II - Dylematy, wyzwania i perspektywy współczesnej działalności gospodarczej

III - Innowacje technologiczne w życiu codziennym

IV - Zmiany w języku i kulturze współczesnej

V - Turystyczna aktywność studentów i studenckich kół naukowych

VI - Edukacja wobec wyzwań współczesności

W konferencji czynny udział wzięli studenci kierunku Towaroznawstwo. Studentki SKN Towaroznawców Patrycja Kuzian i Joanna Wójcik w ramach I panelu wygłosiły referat pt. Wykorzystanie nanorobotów w medycynie. Za wystąpienie i innowacyjność badań  zostały wyróżnione III miejscem w swoim panelu. Referat został przygotowany pod opieką opiekuna koła naukowego dr inż. Janusza Kilara.

W sprawy organizacyjne zaangażowane były studentki II roku Towaroznawstwa Kinga Śnieżek oraz Joanna Słota.

Dziękujemy studentom za zaangażowanie, gratulujemy wyróżnień i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

Udział członków SKN Towaroznawców w konferencjach naukowych

Członkowie SKN Towaroznawców brali udział w następujących konferencjach naukowych:

1. III Międzynarodowa Konferencja Pasterska „Krajobraz kulturowy Karpat – wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody". 7-8 marca 2016 w Zakopanem

2. XLV Seminarium Studenckich Kół Naukowych organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniach 25 kwietnia 2016 roku.

3. III Międzynarodowa konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz", 12 – 13 maja 2016 roku organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. S. Pigonia w Krośnie.

Publikacje członków SKN Towaroznawców w roku akademickim 2015/2016

1. Agnieszka Szydło, Natalia Grzesik. 2016. "Produkty tradycyjne i regionalne w województwie podkarpackim" – poster - III Międzynarodowa Konferencja Pasterska „Krajobraz kulturowy Karpat – wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody". Zakopane

2. Agnieszka Szydło, Natalia Grzesik. 2016. "Zasoby zwierzyny łownej w województwie podkarpackim" – poster - III Międzynarodowa Konferencja Pasterska „Krajobraz kulturowy Karpat – wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody". Zakopane

3. Kinga Śnieżek, Joanna Słota. 2016. Preferencje konsumentów w zakresie zakupu i spożywania produktów mlecznych. XLV Seminarium Studenckich Kół Naukowych organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniach 25 kwietnia 2016 roku.

4. Kinga Śnieżek, Joanna Słota. 2016. Preferencje konsumentów w zakresie zakupu i spożywania miodów . XLV Seminarium Studenckich Kół Naukowych organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniach 25 kwietnia 2016 roku.

5. Dominika Krochmal, „Czynniki warunkujące zakup czekolady przez konsumentów powiatu krośnieńskiego” V Konferencja Naukowa „Studenckie Dni Jakości – Rola towaroznawstwa  w kształtowaniu współczesnego rynku”, 25-26 lutego 2016 roku.

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito