start

Regulamin biegu

REGULAMIN

 

 Regulamin

V Biegu Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza

o puchar Rektora

 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

 

 

I .Cel:

- uczczenie pamięci dra Stanisława Rabiasza, Dyrektora Instytutu Politechnicznego

- promocja Kampusu Politechnicznego i dzielnicy Suchodół miasta Krosna,

- upowszechnianie biegania jako prozdrowotnej formy ruchu,

- kształtowanie tradycji organizacji Sokół.

 

II. Organizatorzy:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Stanisława Pigonia w Krośnie,

- Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy PWSZ w Krośnie,

 

III. Termin i miejsce:

-15 maja 2018 r. (wtorek) godzina 17.00,
- Kampus Politechniczny, Suchodół, ul. Dmochowskiego 12.

 

IV.  Dystans biegu głównego:

-5 km.

 

V. Warunki uczestnictwa – zgłoszenia:

- wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie   za  zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,

- termin zgłoszeń i wpłat wpisowego do 8 maja na konto

Bank Pekao S.A. o/Krosno 39 1240 2311 1111 0010 5453 8749.

- zgłoszenia w terminie - opłata 10 zł - każdy zgłoszony w terminie uczestnik otrzyma okolicznościową koszulkę

- zgłoszenia po terminie opłata w Biurze Zawodów - 30 zł

- Zgłoszenia ONLINE 

 

VI. Program:

 

14.30 – 16.30     Weryfikacja zgłoszeń uczestników biegu

17.00                   Start do Biegu

18.30                   Wręczenie nagród i upominków oraz losowanie nagród niespodzianek

 

VII. Kategorie wiekowe:

Kat. A - generalna kobiet i mężczyzn,

Kat. B - do 19 lat kobiet i mężczyzn,

Kat. C - 20 – 39 lat kobiet i mężczyzn,

Kat. D - 40 – 59 lat kobiet i mężczyzn,

Kat. E - 60 i więcej kobiet i mężczyzn,

Klasyfikacje:

- klasyfikacja studentów PWSZ w Krośnie kobiet i mężczyzn,

- klasyfikacja drużynowa poszczególnych kierunków i roczników studiów PWSZ w Krośnie  w ramach Akademickiej Ligi PWSZ Krosno (w klasyfikacji drużynowej liczy się suma  punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników drużyny liczona w zależności od uzyskanego miejsca na mecie) ostatni zawodnik otrzymuje 1 pkt, przedostatni 2 pkt. Itd.) Czym więcej startujących tym więcej punktów              

- klasyfikacja najlepszego pracownika uczelni, kobiet i mężczyzn 

 

VIII. Nagrody: 

Dyplomy i statuetki w poszczególnych kategoriach

  

Dodatkowe informacje:

- Oficjalna strona biegu

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito