start

Projekty realizowane

Projekt pt. „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie"

05-01-2018
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. więcej

Projekt konkursowy pt. „Zaplanuj swoją przyszłość z Akademickim Biurem Karier w PWSZ w Krośnie” nr POWR.03.01.00-00-B039/17

14-09-2017
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 więcej

Projekt konkursowy pt. „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” nr POWR.03.01.00-00-C105/16

14-09-2017
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 więcej

Projekt pozakonkursowy pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” nr POWR.03.01.00-00-P002/15

14-09-2017
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 więcej

Projekt konkursowy pt. „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0015/15

14-09-2017
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 więcej
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito