start

O projekcie

"Zaplanuj swoją przyszłość z Akademickim Biurem Karier w PWSZ w Krośnie"


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie realizuje projekt pt.: „Zaplanuj swoją przyszłość z Akademickim Biurem Karier w PWSZ w Krośnie” nr POWR.03.01.00-00-B039/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji 216 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w zakresie przygotowania do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu jakości usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier w PWSZ w Krośnie. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy.

 

Okres realizacji

Okres realizacji projektu: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

 

Grupa docelowa

Projekt swoim zasięgiem obejmie 240 studentów,  którzy w trakcie realizacji projektu będą na ostatnim roku studiów zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych.


Główne zadania

  • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla studentów,
  • Szkolenia i warsztaty z przedsiębiorczości,
  • Organizacja targów pracy,
  • Podnoszenie kompetencji pracowników akademickiego biura karier,
  • Monitoring karier zawodowych uczestników projektu.


Wartość projektu: 132 442,87 zł
Dofinansowanie z UE: 111 622,85 zł

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito