start

Praktyka

ZALICZENIE PRAKTYKI 2019

Zaliczenie praktyk dla II i III roku ENERGETYKI odbędzie sie w dniu 10 wrzesień 2019 wtorek  w godzinach od10:00  do 11:00  przy ul. Wyspiańskiego  Natomiast dla I roku Energetyki studiów niestacjonarnych odbędzie sie w dniu 07 wrzesień 2019 (sobota)  ood godziny 10:00 do 12:00  w budynku  ul. Wyspiańskiego.

Renata Bal

 

 

Zaliczenie praktyki

Zaliczenie praktyki studenckiej 2017/2018 odbędzie się w dniu 5 września 2018 o godzinie 8:00 w Turaszówce.

RB

Praktyka studencka 2018/2019

I rok studiów praktyka technologiczna

II rok studiów praktyka zawodowa

III rok studiów praktyka dyplomowa

Praktyka technologiczna (4 tygodnie)

Praktyka zawodowa (7 tygodni)

Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)

Uwaga:  dokumenty proszę wydrukować dwustronnie

Zaliczenie praktyki

Zaliczenie praktyki 2017/2018:

Student składa następujące dokumenty:  

1. DZIENNIK PRAKTYK  wypełniony i podpisany przez osobę odpowiedzialną za odbycie przez studenta w danej instytucji / przedsiębiorstwie.

2. POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione przez przełożonego/osobę odpowiedzialną za odbywanie w instytucji/przedsiębiorstwie praktyki studenckiej.

3. SPRAWOZDANIA Z ODBYTEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione i podpisane przez studenta i zatwierdzone przez opiekuna praktyk w przypadku, gdy student uzyskał zgodę na zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie charakteru  wykonywanej pracy

RB

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito