start

Dr Joanna Kułakowska-Lis

Pełnione funkcje:
Kierownik Zakładu Polonistyki PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie

Dodatkowe funkcje:
• przewodniczący Komisji Wydawniczej PWSZ
• redaktor „Biuletynu PWSZ”
• opiekun praktyk specjalności edytorsko-medialnej
 
Ukończone studia: Filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim, magisterium w 1994 roku (promotor prof. dr hab. Marian Tatara); doktorat w Instytucie Polonistyki w 2005 roku (Modlitwa w poezji polskiego romantyzmu; promotor prof. dr hab. Franciszek Ziejka).

Pracownik PWSZ w Krośnie od początku istnienia szkoły, poprzednio pracownik Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie od 1995 roku. W toku pracy prowadziła i prowadzi zajęcia również w: Instytucie Filologii Polskiej UJ, w Szkole Retoryki, w Studium dla Tłumaczy Konferencyjnych UJ; na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Form Przemysłowych).

Ukończone Studium nauczycieli Języka polskiego jako obcego.
Redaktor prowadzący i adiustator w Wydawnictwie BOSZ; prace redakcyjne dla innych wydawnictw (m.in. Pascal, Wydawnictwo ASP w Krakowie, Zielona Sowa).

Zainteresowania badawcze: literatura polskiego romantyzmu, literatura religijna, edytorstwo współczesnej książki

i niekoniecznie badawcze: sztuka i historia kultury, muzyka klasyczna, podróże.

e-mail: jkulakowska@poczta.fm, joanna.kulakowska@pwsz.krosno.pl

 

Publikacje:

Od „Hymnu” do „Zachwycenia” – Przemiany form modlitewnych w twórczości Słowackiego, wydawnictwo Universitas, wrzesień 1996.

„Widzenie” a „Zachwycenie” – dwie wizje doznania mistycznego, „Ruch Literacki” 1995, nr 3.

Prowincja romantyczna, „Polonistyka” 1997, nr 4.

Przemiany form modlitewnych w twórczości Juliusza Słowackiego [w:] Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw i artykułów, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1998.

Religijno-kultowe elementy obrazu tradycyjnej społeczności w „Panu Tadeuszu” [w:] Pan Tadeusz i jego dziedzictwo, red. B. Dopart, F. Ziejka, Kraków 1999.

Piękno bieszczadzkiej przyrody w twórczości dla dzieci Marii Czerkawskiej [w:] Kultura wsi podkarpackiej, red. H. Kurek, F. Tereszkiewicz, Podkarpackie spotkania. Literatura – Język – Kultura, Kraków 2003.

Autorstwo haseł w pracach zbiorowych: Encyklopedia szkolna. Język polski gimnazjum, Encyklopedia szkolna. Język polski liceum, Kraków 2003.

Posłowie do: J. Słowacki, Sen srebrny Salomei, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.

Posłowie do: S. Goszczyński, Zamek Kaniowski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.

„W głębinie sybirskich rud” – modlitwa poetycka w romantycznej literaturze sybirskiej, [w:] Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Zeszyt 17: Literatura  – Język – Region, Krosno 2005.

Ziemia sanocka w twórczości Januarego Poźniaka, [w:] Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Zeszyt 26: Ponad granicami. Kultura, Literatura i Język obszarów pogranicza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krosno 21-22 kwietnia 2006, Krosno 2007.

Współdziałanie, kompromis, harmonia. Współpraca redaktora z projektantem jako warunek powstania książki doskonałej. Studium przypadków [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, red. M. Komza, Wrocław 2012.

Pozycje o charakterze popularnonaukowym:

Zagórz. Tam gdzie Osława do Sanu wpada i spotykają się kultury (opracowanie albumowe poświęcone mojej rodzinnej miejscowości), Zagórz 2006.

Sanktuarium Matki Bożej Zagórskiej, Zagórz 2008 (opracowanie redakcyjne i autorstwo jednego rozdziału w pracy zbiorowej wydanej z okazji ustanowienia sanktuarium maryjnego w mojej rodzinnej miejscowości).

Zagórz. Brama Bieszczadów, Zagórz 2012.

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito