start

Pomoc materialna

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 Informacje dotyczące przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dostępne są na stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Zostań stypendystą „Indeksu Marzeń”

 

 

 

„Indeksy Marzeń” czekają na osoby niepełnosprawne, które chcą się kształcić i odważnie realizować swoje życiowe plany. Nasi dotychczasowi stypendyści wielokrotnie udowodnili już, że niepełnosprawność nie musi ani odbierać marzeń, ani niweczyć ambicji.

 

 

  Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”, rozpoczyna 6. edycję „Indeksu Marzeń”. 9 laureatów konkursu otrzyma – dziewięciomiesięczne – stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych (brutto).

 

  W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z  całego kraju, które spełniają następujące warunki: 
– zdały maturę z dobrym wynikiem lub zaliczyły rok studiów z dobrym wynikiem
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
– napiszą list motywacyjny (format A4, liczba stron – maksymalnie 3) odpowiadający na pytanie: „Dlaczego to ja powinienem otrzymać stypendium Akademii Odnalezionych Nadziei?”
– dostarczą zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o zaliczonym roku studiów

 

Dokumenty, wraz z wynikiem egzaminu maturalnego albo zaliczonego roku studiów, orzeczeniem o niepełnosprawności, informacją o dochodach, listem motywacyjnym badź zaświadczeniem o przyjęciu na studia, należy przesłać do 29 września 2017.

 

 Więcej informacji na stronie fundacji Mimo Wszystko

 

  

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

"AKTYWNY SAMORZĄD" - Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawniej program "Student/Student II")

 

Termin przyjmowania wniosków: 

 

1 września 2017 roku - 10 października 2017 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Program ma umożliwić niepełnosprawnym studentom poprawę szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON 

Aktualne wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (pokój 130) oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie  w zakładce PFRON/Aktywny Samorząd.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito