start

Pomoc asystenta

Niepełnosprawni studenci PWSZ w Krośnie mogą skorzystać z pomocy asystenta, który świadczy na rzecz studenta niepełnosprawnego usługi asystenckie.

Usługi asystenckie rozumiane są jako wykonywanie czynności, których student niepełnosprawny nie jest w stanie samodzielnie wykonywać, a które są niezbędne w środowisku akademickim tj.:

 • asystencja  przy sporządzaniu notatek. Asystent sporządza studentowi notatki na zajęciach dydaktycznych. Notatki mogą być sporządzane w formie elektronicznej, kserowane, skanowane itp.
 • asystencja przy przemieszczaniu się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Krośnie
 • asystencja biblioteczna 

 

Asystent osoby niepełnosprawnej otrzymuje wypłatę w wysokości zgodnej z kwotą zawartą
w umowie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie
a asystentem.

Asystent nie świadczy usług w zakresie czynności samoobsługowych i fizjologicznych (korzystanie
z toalety, mycie, karmienie, podawanie leków).

Zakres usług asystencji jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnych potrzeb studenta niepełnosprawnego. 

 

Zasady przyznawania asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. Student niepełnosprawny składa wniosek o przyznanie asystenta do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
 2. Student niepełnosprawny może we wniosku wskazać propozycję osoby asystenta
 3. We wniosku student niepełnosprawny określa swoje potrzeby w tym: liczbę godzin podczas, których potrzebuje świadczenia usług przez asystenta (jednorazowo lub miesięcznie) oraz zakres usług jakie ma świadczyć asystent

 

Wnioski o przyznanie usług asystenta na semestr zimowy 2019/2020 należy składać w terminach:

- do 30 września 2019 roku - studenci II, III, IV roku (studia I stopnia) oraz  II roku (studia II stopnia)

- do 15 października 2019 roku - studenci I roku (studia I i II stopnia)

 

Asystentem studenta niepełnosprawnego może zostać: 

 • student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • inna pełnoletnia osoba, jeśli wykonywanie asystencji wymaga odpowiednich kwalifikacji 

Cechy asystenta osoby niepełnosprawnej:

 • dobry stan zdrowia
 • odpowiednia sprawność fizyczna
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • dyskrecja

 

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krosnie

czynne od poniedziałku do piątku,

od godz. 8.00 do 12.00

e-mail: niepelnosprawni@pwsz.krosno.pl

tel: (013) 43-755-12

FB: www.facebook.com/bonpwszkrosno

www.pwsz.krosno.pl/bon

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito