start

Pliki do pobrania

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ZA OKRES od 1.10.2013 r. do 30.09.2015 r.

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ZA OKRES od 1.10.2013 r. do 30.09.2015 r.

Pliki do pobrania

NAGRODY REKTORA DLA PRACOWNIKÓW

.

DRUKI DOTYCZĄCE KONFERENCJI, SYMPOZJÓW, PRAKTYK, OBOZÓW

  

Zarządzenie nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 14 stycznia 2013 r.

w sprawie: planowania, zasady dofinansowania i rozliczania kosztów organizacji konferencji, sympozjów, narad i obozów organizowanych przez Państwową wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz uczestnictwa w sympozjach, konferencjach, kursach i szkoleniach

Zarządzenie Rektora nr 19/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie sporządzania planu rzeczowo-finansowego w PWSZ w Krośnie

 

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora nr 30/16 w sprawie: zasad ustalania należności z tytułu podróży służbowych

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito