start

Ogłoszenia sekretariatu

Odbiór decyzji o przyznanych stypendiach na rok 2019/2020

13-11-2019

 

Pozytywne decyzje o przyznanie świadczeń pomocy materialnej są do odbioru w sekretariacie.
Ich nieodebranie do dnia 25 listopada (poniedziałek) skutkować będzie wstrzymaniem wypłat stypendiów za miesiąc listopad i kolejne miesiące.

 

Ze względu na zapisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), rankingi w sprawie przyznania stypendium rektora, jak również wykaz osób,

które otrzymały poszczególne rodzaje stypendiów, NIE BĘDĄ PUBLIKOWANE.

Szczegółowe informację na temat pomocy materialnej znajdą się w decyzjach administracyjnych, które zostaną:
1. rozesłane studentom tradycyjną pocztą (decyzje negatywne)
2. przekazane do sekretariatów instytutów/ zakładów (decyzje pozytywne).

 

 

Przelewy dla osób, którym stypendia zostały przyznane, zrealizowane zostały w październiku.
Na początku listopada zostały wysłąne do studentów decyzje negatywne.
Decyzje pozytywne, będzie można odbierać w sekretariacie od 13 listopada br.

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito