start

Oferta kształcenia

Kurs Biznesu - Zakładanie, organizacja i prowadzenie własnej firmy

02-02-2016

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania
przy PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ogłasza nabór na:

Kurs  Biznesu „Zakładanie, organizacja i prowadzenie własnej firmy”

Dla kogo adresowany:
W odpowiedzi na zapotrzebowanie, opracowaliśmy specjalny program kursu adresowany dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osób, które już rozpoczęły działalność gospodarczą i chcą zdobyć wiedzę z obszarów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem „Firmy”.


Cel  kursu:
Tematyka realizowana na kursie ma otwierać uczestnikom kolejne ścieżki zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
W trakcie kursu:
•    zapoznasz się z wymogami prawnymi, które trzeba spełnić, by rozpocząć działalność gospodarczą,
•     poznasz czynniki, które należy wziąć pod uwagę, decydując się na konkretną formę organizacyjną działalności,
•    nauczysz się reguł tworzenia efektywnego biznesplanu oraz finansowania działalności,
•    uzyskasz praktyczną wiedzę na temat prowadzenia księgowości w firmie,
•    poznasz zasady rozliczania zobowiązań podatkowych podczas prowadzenia działalności przedsiębiorczej,
•    zapoznasz się z wymaganiami zatrudniania pracowników, rozliczeniami płac oraz ZUS
•    poznasz podstawy marketingu.


Dlaczego warto zapisać się na kurs:
Uczestnictwo w kursie ma na celu zapoznanie się z jednej strony z prawami i obowiązkami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej w stosunkach z otoczeniem gospodarczym i Państwem, z drugiej zaś strony pokazujemy możliwe do wyboru sposoby
i narzędzia wspomagające procesy zarządzania i rozliczeń. W realizacji założonego celu upatrujemy wzrostu zaufania do podejmowanych przez przedsiębiorcę działań, obniżenia poziomu stresu wynikającego ze zbyt małej  świadomości szans i zagrożeń oraz pozytywnego wpływu na prawidłowy rozwój przedsięwzięcia. Ukończenie prezentowanego kursu umożliwi jego uczestnikom rozwój umiejętności w zakresie wszystkich zagadnień, które są niezbędnych przedsiębiorcy. Zmniejszy ryzyko podatkowe oraz dokładnie sprecyzuje obowiązki ciążące na przedsiębiorcy, podczas kontroli urzędowych.


Program kursu:
1.    Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
2.    Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter.
3.    Ograniczenia działalności gospodarczej.
4.    Pomysł na własną działalność gospodarczą.
5.    Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa.
6.    Biznesplan.
7.    Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.
8.    Rejestracja działalności gospodarczej.
9.    Wybór formy opodatkowania.
10.    Podatek VAT.
11.    Dokumenty księgowe.
12.    Formy ewidencji podatkowej małej firmy.
13.    Zatrudnianie.
14.    Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
15.    Marketing – wybrane zagadnienia.
16.    Spotkanie z praktykiem – przedsiębiorcą  prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Organizacja zajęć
Zajęcia odbywają się w budynku PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 sala 21, co dwa tygodnie, w soboty i niedzielę od godz. 9:00 – 16:00

Czas trwania kursu: 50 godzin

Koszt kursu: 400 zł brutto

Opłata rekrutacyjna 50 zł wliczana w koszt kursu

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz rejestracyjny
  • potwierdzenie wpłaty na konto:

Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rynek 1
38-400 Krosno
nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172

Tytułem: Zakładanie, organizacja i prowadzenie własnej firmy

wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu


Termin składania podań – do 30 kwietnia 2019 r.

 Zgłoszenia i zapytania można również kierować telefonicznie 13-43-755-26.

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito