start

Do poczytania

Najpopularniejsze kierunki studiów w PWSZ w Krośnie

16-07-2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało raport najpopularniejszych kierunków studiów wybieranych przez maturzystów w 2013 roku. Są to: informatyka, prawo, zarządzanie, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, ekonomia, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, inżynieria środowiska oraz finanse i rachunkowość. Sześć z nich możesz studiować w PWSZ w Krośnie.

  

Rankingi prezentowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, jakie kierunki są przez maturzystów wybierane najchętniej. Ostatnie dane pokazują, że niektóre z nich, dawniej cieszące się ogromną popularnością, lądują na dalszych pozycjach.

W roku akademickim 2006/2007 hitem były studia pedagogiczne. Wówczas nauczycielami chciało zostać aż 31 636 osób. Na drugim miejscu plasowało się prawo (30 801 osób), a na trzecim zarządzanie (22 845 osób).
Na kolejnych pozycjach znalazły się kolejno ekonomia, informatyka, socjologia, politologia, psychologia, administracja i filologia polska. Pierwsza dziesiątka została więc zdominowana przez kierunki humanistyczne.

W kolejnym roku (2007/2008), po raz kolejny najchętniej wybieranym kierunkiem była pedagogika. Zdecydowało się na nią 37 490 osób (na 455 393 osoby rozpoczynające w tym roku studia). Zaraz za nią tak jak rok wcześniej prawo (31 827 osób) i zarządzanie (22 026 osób). Na kolejnym miejscu była ekonomia, a za nią administracja. Wzrosła popularność stosunków międzynarodowych, które także weszły do pierwszej dziesiątki. Znalazła się w niej także informatyka, filologia angielska, turystyka i rekreacja i socjologia.
Rok 2008/2009 to przełom – do pierwszej dziesiątki najczęściej wybieranych kierunków zaczyna wchodzić więcej kierunków ścisłych. Wpłynęły na to m.in. kampanie medialne i doniesienia dotyczące kryzysu gospodarczego. W tym roku pierwsze miejsce zajmowało zarządzanie, które wybrało 34 706 osób (na 465 602 osoby rozpoczynające w tym roku studia). Pedagogika spadła na drugą pozycję (32 019 osób). Trzecie miejsce zajęło prawo (27 471 osób). Kolejne miejsca to ekonomia, budownictwo, administracja, informatyka, psychologia, finanse i rachunkowość oraz socjologia.

Trend utrzymywał się w roku 2009/2010. Liderem pozostało zarządzanie, na studiowanie którego zdecydowały się 35 388 osób (na 436 732 osoby ogółem). Drugie miejsce zajęła pedagogika 33 094, zaś trzecie prawo (26 581). Na kolejnych lokatach w pierwszej dziesiątce znalazły się: budownictwo, informatyka, ekonomia, administracja, psychologia, turystyka i rekreacja. Listę zamyka będąca pierwszy raz w rankingu inżynieria środowiska.

Rok 2010/2011 to dalszy spadek pedagogiki. Wyprzedziło ją zarządzanie (37 743 na 593 859) i budownictwo (30 944). Na studia pedagogiczne zdecydowały się wówczas 30 414 osoby. Do pierwszej dziesiątki najchętniej wybieranych kierunków doszły w tym roku finanse i rachunkowość zajmując siódmą lokatę. Drugi rok z rzędu piąte miejsce zajmowała informatyka.

W roku 2011/2012 maturzyści po raz kolejny pokazali, że w osi ich zainteresowań są raczej kierunki ścisłe. Najchętniej wybieranym kierunkiem po raz pierwszy było budownictwo (29 888 osób na 390 326 ogółem). To także pierwszy rok, w którym wyraźnie zaczęły być widoczne skutki niżu demograficznego, emigracji zarobkowej młodych ludzi oraz spadku zainteresowania studiami wyższymi.
Na drugim miejscu rankingu w tym roku było zarządzanie (28 608 osób), zaś na trzecie miejsce weszła informatyka, na którą zdecydowało się 27 625 osób. Do pierwszej dziesiątki weszły także kierunki wybierane wcześniej niezbyt często: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz mechanika i budowa maszyn.

Rok 2012/2013 to triumf informatyki. Na tym kierunku rozpoczęło wtedy studia 30 639 (na 385 813 ogółem). Na drugim miejscu znalazło się zarządzanie (27 579), a na trzecim prawo (24 985). Pedagogikę, która spadła na piąte miejsce, zaczęło wtedy studiować nieco ponad 20 tysięcy osób. Zaraz za pierwszą dziesiątką znalazły się kierunki, które zaczynały wtedy budzić coraz większe zainteresowanie: gospodarka przestrzenna oraz automatyka i robotyka.

Obecny rok akademicki w świetle lat poprzednich specjalnie nie zaskoczył. Na pierwszym miejscu informatyka (31 782 na 338 327 osób rozpoczynających studia). Drugie miejsce to prawo (21 787), a trzecie – zarządzanie (21 623). Kolejne miejsca zajęły: budownictwo, mechanika i budowa maszyn, ekonomia, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, inżynieria środowiska, finanse i rachunkowość. Co ciekawe, w tym roku pedagogika i psychologia wypadły poza pierwszą dziesiątkę.

Zmiany w preferencjach maturzystów oznaczają zmianę toku myślenia. Minął już czas, kiedy studia były przechowalnią i ostatnim beztroskim okresem przed dorosłym życiem. Decyzja o studiach bardziej niż kiedyś musi być poparta realiami rynku pracy.

 

http://szkola.wp.pl/kat,121276,title,Najpopularniejsze-kierunki-studiow-od-2006-roku,wid,16334513,wiadomosc.html

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito