start

Kierunki i specjalności kształcenia

Kierunek Towaroznawstwo

Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę przyrodniczą, techniczną i ekonomiczną co daje duże możliwości kształcenia specjalnościowego i specjalizacyjnego dla niszowych potrzeb lokalnego rynku pracy takich jak: kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej, produkcja i kształtowanie jakości towarów w Unii Europejskiej, towaroznawstwo drewna, towaroznawstwo produktów regionalnych i tradycyjnych, towaroznawstwo przemysłowe, projektowanie wyrobów i zarządzanie jakością, obrót towarów i obsługa celna. Absolwenci zdobędą umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów. Będą przygotowani do udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz  bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Absolwenci będą przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Po 4 semestrze studenci wybierają jedną z proponowanych specjalności kształcenia:

- Kształtowanie i ocena jakości towarów,

- Menedżer produktu kosmetycznego

- Logistyka towarów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia 26+ to nowa forma studiów skierowana do kandydatów zatrudnionych w różnych branżach lub prowadzących działalność gospodarczą. Studia 26+ to forma studiów, która umożliwia połączenie aktywności zawodowej z uzupełnianiem wykształcenia.

 

Studia 26+ to:

·         Studia adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.

·         Studia 26+ przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.

·         Zajęcia w ramach Studiów 26+ odbywać się będą w wybranych dniach  tygodnia w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 lub 16.00.

·         Możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów w ramach indywidualnego planu studiów.

·         Realizacja części zajęć wykładowych metodą e-learningu (kształcenia na odległość).

 

A co najważniejsze Studia 26+ nic nie kosztują.

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito