start

Kierunek i specjalności kształcenia

KIERUNEK GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2015 r. uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku Górnictwo i geologia.

Ukończenie studiów pozwoli na uzyskanie kwalifikacji branżowych w zakresie projektowania, wykonywania i nadzorowania robót geologicznych i górniczych z uwzględnieniem nowoczesnych technik i technologii, automatyzacji, informatyzacji oraz poszanowania środowiska naturalnego zgodnie z przepisami prawnymi.

Studenci będą mieli do wyboru jedną z dwóch specjalności: górnictwo otworowe lub górnictwo odkrywkowe.

Absolwenci kierunku Górnictwo i geologia będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
- kopalniach surowców skalnych produkujących surowce skalne dla potrzeb budownictwa, drogownictwa itp.,
- zakładach zajmujących się eksploatacją kopalin ciekłych (wody mineralne i lecznicze, ropa naftowa, gaz ziemny),
- biurach projektów, jednostkach administracyjnych i instytutach badawczych.

Będą mogli także prowadzić własną działalność w zakresie:
- projektowania i drążenia otworów hydrogeologicznych - studnie, pompy ciepła,
- badania osuwisk, projektowania i wykonywania systemów ich zabezpieczania.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito