start

prof. nadzw. dr hab. Alicja Witalisz

Profesor nadzwyczajny PWSZ w Krośnie

 

MONOGRAFIE

2016 Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim. Kraków: TMJP.
2015 English Loan Translations in Polish: Word-formation Patterns, Lexicalization, Idiomaticity
and Institutionalization. Frankfurt am Main: Peter Lang.
2007 Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem. Kraków: Tertium

 

REDAKCJA

2014 From Sound to Meaning in Context. Studies in Honour of Piotr Ruszkiewicz. Text –
Meaning – Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture 8.
Frankfurt am Main: Peter Lang.
2013 Papers on Language, Culture and Literature 4. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ
w Krośnie: Krosno: PWSZ Krosno.
2011 Migration, Narration, Communication. Text – Meaning – Context: Cracow Studies in
English Language, Literature and Culture 1, Frankfurt: Peter Lang Verlag.
2011 Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie. Papers on Language, Culture and
Literature 3. Krosno: PWSZ Krosno.
2005 Filled with many-splendored words. Papers on Culture, Language and Literature in
Honour of Prof. Dr. Fritz Hans König. With D. Jandl, K. Odwarka, H. D. Pohl, W. Witalisz,
Krosno.
2005 Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie 19: Papers on Language, Culture and
Literature 2, Krosno: PWSZ Krosno.

 

ARTYKUŁY

2016 “Rozporekgate a oscypekgate, biznesowy a casualowy: angielsko-polskie hybrydy we
współczesnej polszczyźnie”, Język Polski XCVI(4): 65-74.
2016 (z E. Mańczak-Wohlfeld) “ The influence of English on Polish morphology”, Kwartalnik
Neofilologiczny LXIII 4/2016, 421-434.
2014 “The productivity of the English -ing suffix in contemporary Polish”, Studia Linguistica
Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131(3): 321-333.
2014 “Klik, klikać, klikalność: Morphological Adaptation vs. Derivation of Loanwords”, in: From
Sound to Meaning in Context. Studies in Honour of Piotr Ruszkiewicz. Frankfurt am Main:
Peter Lang, 111-127.
2014 „Typy pseudoanglicyzmów (na przykładzie języka młodego pokolenia Polaków)”, Język
Polski XCIV(1): 1-14
2014 “Reconsideration of the notions of semantic loan and loan translation in the analysis of
English linguistic influence on Polish”, w: P. Chruszczewski, J. Rickford (red.), Languages in
Contact 2012, Languages in Contact vol. 1. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Filologicznej we Wrocławiu, 221- 235.
2013 “English linguistic influence on Standard and American varieties of Polish. A comparative
study”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130: 327-346.
2012 “Did the ancient Romans use computer software? Lexicographers in the face of semantic
change”, w: Practical Applications of Linguistic Research, red. A. Obrębska, Łódź: Primum
Verbum, 60-72.
2012 “English loan translations in Polish – preliminary comments”, in Languages in Contact 2011,
Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, vol 9. red. Z. Wąsik, P. Chruszczewski,
Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Filologicznej we Wrocławiu, 225-235.
2012 „O rozbieżności terminologicznej w teorii zapożyczeń językowych”, in: D. Brzozowska,
W. Chłopicki (eds.) Termin w językoznawstwie. Język a komunikacja 31. Tertium, 107-114.
2012 “Lexicalisation and idiomaticity of English fixed expressions and their Polish translations”,
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 117, Studia Anglica II, eds. M. Misztal,
M. Trawiński, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 143-151.
2011 “Linguistic globalisation as a reflection of cultural changes”, Journal of Global Awareness
11(1): 1-11, also at: http://orgs.bloomu.edu/gasi/2010%20Proc%20papers/Witalisz.pdf.
2011 “Linguistic globalisation – a contribution to linguistic homogenisation or the creation of
linguistic difference?, w: Migration, Narration, Communication. Text – Meaning – Context:
Cracow Studies in English Language, Literature and Culture, red. A. Witalisz, Frankfurt:
Peter Lang Verlag, 149-165.
2010 „Od innowacji do upowszechnienia. Ekonomia językowa i jej konsekwencje”, w: Język polski:
nowe wyzwania językoznawcze. Red. Joanna Dybiec i Grzegorz Szpila. Kraków: Tertium,
233-240.
2009 “Words know no borders 2: Linguistic Globalisation”, in: Culture, Language and Literature
Across Border Regions, Conference Proceedings of the International Conference in Kosice,
Slovakia, 28-29.04.2008, red. S. Tomašcikova, P. Štekauer, W. Witalisz, Krosno, 133-141.
2009 „Czy nowe polskie zestawienia determinatywne powielają wzór angielski?”, w: Język żyje.
Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 87-97.
2009 “Semantic extension of novel English polysemes and its contribution to linguistic
globalisation (using the example of computer terminology)”, w: Current Issues in English
Studies, red. M. Misztal, M. Trawiński, Kraków: UP, 189-198.
2007 „Z problematyki badań nad zapożyczeniami semantycznymi”, Język Polski LXXXVII(1):
16-23.
2007 „Anglosemantyzmy jako odzwierciedlenie amerykańskich wpływów kulturowych”, w:
Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Język a
komunikacja 19, red. W. Chłopicki, Kraków: Tertium, 235-244.
2007 “Words Know No Borders. On the Semantic Extension of Polish Latinisms”, w: Across
Borders: Culture, Language and Literature in European and World Border Regions, red.
W. Witalisz, D. Rygiel, Krosno, 133-139.
2007 “Some Remarks on Hidden Anglicisms”, 38th Poznań Linguistic Meeting 2007. Available
at: http://ifa.amu.edu.pl/pl/files/Presentations/PLM2007_Presentation_Witalisz. pdf/.
2006 “English Linguistic Influence on Polish and Other Slavonic Languages”, Quaderni del
Centro di Studi Linguistico-Culturali, available at: http://amsacta.cib.unibo.it/918/1/
OCCASIONALp.pdf.
2006 „Neosemantyzm agresywny”, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red.
K. Ożóg, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 171-178.
2005 “German Loanwords in Polish. A Historical Perspective”, w: Filled with many-splendored
words. Papers on Culture, Language and Literature in Honour of Prof. Dr. Fritz Hans
König, red. A. Witalisz, D. Jandl, K. Odwarka, H. D. Pohl, W. Witalisz, Krosno, 313-321.
2005 “Amplification of Meaning: Some Aspects of Semantic Changes in Selected English
Adjectives”, w: Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie 19: Papers on Language,
Culture and Literature, red. A. Witalisz, Krosno, 139-149.
2005 „Wpływy obce – angielskie zapożyczenia ukryte. Rola nauczyciela w kształtowaniu
świadomości językowej ucznia”, Dydaktyka 4, Seria Filologiczna, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 32, red. Z. Sibiga, 129-137.
2004 „Nowsze anglosemantyzmy w języku polityki”, Język Polski LXXXIV(5): 340-346.
2004 „Ewolucja znaczeń wyrazów na przykładzie wybranych anglosemantyzmów w języku
polskim“, Biuletyn Glottodydaktyczny 11: 75-83.
2004 “Teaching the Un-teachable. Negative and Privative Adjectival Derivations in English and
Polish”, w: Prace Naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie 9, red. W. Witalisz, PWSZ
Krosno, 71-83.

 

PRZEKŁAD

2008 Poland. Complete Guide, Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński (praca zbiorowa).


RECENZJE

2010 Review of Anglicisms in Europe. Linguistic diversity in a global context. Eds. Roswitha
Fischer, Hanna Pułaczewska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008.
ISBN 10 1-84718-656-4, Word Structure 3.2 (2010): 278-282.
Dostępna na: http://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/word.2010.0011


CZŁONKOSTWO w TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH/ GRUPACH BADAWCZYCH

• Societas Linguistica Europaea
• GLAD - Global Anglicisms Database Network
• Polskie Towarzystwo Językoznawcze
• Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (sekretarz Komisji rewizyjnej)
• Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium
(członek Komisji rewizyjnej)


CZASOPISMA

• redaktor językowy (język angielski) Biuletynu PTJ
• sekretarz Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Anglica
• recenzent Socjolingwistyki, IJP PAN, 2015
• redaktor Działu Recenzji Półrocznika Językoznawczego Tertium


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA (wykłady i badania naukowe)

2016 Troy University, Troy, Alabama, USA
2015 University of Cádiz, Hiszpania
2014 East Carolina University, Greenville, North Carolina, USA
2014 Westfield State University, Westfield, Massachusetts, USA
2014 University of Sevilla, Hiszpania
2014 University of Cádiz, Hiszpania
2013 University of Konya, Turcja
2013 Catholic University Sacro Cuore, Milan, Włochy
2013 University of Bamberg, Niemcy
2013 University of Crete, Grecja
2013 University of Cádiz, Hiszpania
2012 University of Padova, Włochy
2011 Universidad de La Laguna, Tenerife
2011 Universidad de Huelva, Hiszpania
2009 Universidad de Jaen, Jaen, Hiszpania
2008 Universidad de Jaen, Jaen, Hiszpania
2007 University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa, USA
2006 Università di Bologna, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne, Bologna
2000 University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa, USA,

 

WYKŁADY INNE

2016 School of Communication, East Carolina University, Greenville, North Carolina,
USA, program letni w Krakowie
2015 School of Communication, East Carolina University, Greenville, North Carolina,
USA, program letni w Krakowie
2013 Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków
2013 School of Communication, East Carolina University, Greenville, North Carolina, USA, Summer
programme in Kraków
2013 Sekcja językoznawcza Koła Naukowego Anglistów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2013 Akademia Młodych, PWSZ Krosno
2008 Uniwersytet Trzeciego Wieku, Krosno
2006 Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Komisja Kultury Języka, Warszawa
2005 Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

2016 ESSE 2016, 21-26.08.2016, Galway, Ireland
2016 Building the Global Anglicism Database (GLAD), 11-12.03.2016, Alicante, Spain
2016 Język Trzeciego Tysiąclecia IX, 16-18.03.2016, Kraków
2015 Across Borders VI: The West Looks East International Conference, Krosno
2015 6th International May Conference on English Studies, Kraków
2014 Various Dimensions of Contrastive Studies (V-DOCS 2014), Szczyrk
2014 April Conference Thirteen, Beyond Words: Crossing Borders in English Studies, Kraków
2013 5th International May Conference in English Studies, Kraków
2012 Practical Applications of Linguistic Research, online conference, Łódź
2012 Languages in Contact 2012, Wrocław
2012 Across Borders V International Conference on Culture Language and Literature, Sarospatak,
Hungary
2012 Język Trzeciego Tysiąclecia VII, Kraków
2011 Languages in Contact 2011, Wrocław
2011 4th International May Conference on English Studies, Kraków
2010 Across Borders IV International Conference: Migration in Culture, Language and
Literature, Krosno
2010 Język Trzeciego Tysiąclecia VI, Kraków
2010 19th Global Awarenes Society International Conference, Kraków
2009 3rd International May Conference on English Studies, Kraków
2009 III Krakowska Konferencja Kognitywistyczna „Język odnaleziony”, Kraków
2008 Culture, Language and Literature across Border Regions III, Koszyce, Slovakia
2008 Język Trzeciego Tysiąclecia V, Kraków
2007 „Silva rerum”: Rzecz o współczesnej polszczyźnie, Łańcut
2007 38th Poznań Linguistic Meeting (PLM 2007), Gniezno
2006 Język Trzeciego Tysiąclecia IV, Kraków
2006 Across Borders II: Culture, Language and Literature in European and World Border
Regions, Krosno
2004 Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Łańcut
2003 Cultural Memory in Geographical Peripheral European Countries, La Valletta, Malta

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI

2012 Across Borders V International Conference on Culture, Language and Literature,
Sarospatak, Hungary

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

• kontakty językowe
• neologizacja w języku
• leksykologia i leksykografia
• słowotwórstwo
• globalizacja językowa
• związki języka z kulturą


Data aktualizacji: 01.2017

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito