start

mgr Katarzyna Dziemian

lektor języka angielskiego

Absolwentka PWSZ w Krośnie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę magisterską napisała z leksykografii.
Ukończyła studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w Katedrze UNESCO UJ.
 
Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego i tłumaczenia.
 
Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Instytutu Humanistycznego.
Opiekun I roku Międzynarodowej komunikacji językowej.
 
Publikacje:
  • 2012 – tłumaczenie: Dzieci, ratujcie się! Wspomnienia z Holokaustu. Ronalda J. Bergera
  • 2011 Co wiemy o naszych bratankach? Przyjaźń polsko-węgierska dziś. w: Porównania nr 9/2011
  • 2010 Bilingual Dictionary Use in Essay Composition by Polish Learners of English. w: Proceedings of YLMP 2009 and 2010 (w druku)
 
Konferencje:
  • 2011 – Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej; What Do We Know about Our Brothers? The Case of Poland and Hungary
  • 2010 – Young Linguists' Meeting in Poznań; Bilingual Dictionary Use in Essay Composition by Polish Learners of English

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito