start

mgr Anna Hycnar

lektor języka niemieckiego

 

 
mgr filologii germańskiej, wykładowca w Zakładzie Filologii Germańskiej PWSZ w Krośnie (do 2015), aktualnie wykładowca w Zakładzie Translatoryki, opiekun praktyk studenckich
 
Inne kwalifikacje i uprawnienia:
 
Tłumaczenia:
od 1994 Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
 
Kwalifikacje dydaktyczne:
2000-2003 kurs trenerski “DaF in der Primarstufe” w zakresie metodyki wczesnoszkolnego w ramach programu “Young Learners” na podstawie porozumienia MEN, The British Council i Goethe Institut
 
1994-1996 kurs edukatorski Edukator/Teacher Trainer uprawniający do kierowania i prowadzenia kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w zakresie język niemiecki jako język obcy organizowany przez KulturKontakt Austria Verband Wiener Volksbildung Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten– decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 2001r. uznany za kurs kwalifikacyjny do pracy edukatorskiej
 
Studia podyplomowe:
2010-2011 doradca zawodowy - trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie
 
Stypendia zagraniczne w ostatnich 10 latach:
2013 Mannheim/Heidelberg Unterrichtsprojekte im Erwachsenenbereich – stypendium Instytutu Goethego (kurs metodyczny 120 godzin)
2003 Monachium Landeskunde und Methodik DaF für junge Deutschleherinnen im Primarbereich – stypendium Fundacji Socrates (kurs metodyczny 120 godzin)
2003 Bonn Ausbildungsdidaktik - – stypendium Instytutu Goethego (kurs metodyczny 80 godzin)
2003 Ulm Entwicklung der Möglichkeiten im Fremdsprachenunterricht (seminarium 40 godzin)
 
 
Prowadzenie zajęć w ramach programu Erasmus
2011 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Klagenfurcie (Austria)
2010 Uniwersytet w Monachium (Niemcy)
2009 Uniwersytet w Egerze (Węgry)
2008 Wyższa Szkoła Zawodowa w Kolonii (Niemcy)
 
 
Publikacje:
 
1.      Rola eksperta w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli  w Problemy współczesnej neofilologii pod red. A. Grabowskiej, J. Gracy i L. Smutka; PWSZ Tarnów 2013
 
2.     Textsorten geschriebener Sprache im Fremdsprachenunterricht w Sprache-Literatur-Kultur. Acta Germanica I pod red. Prof. Marioli Wierzbickiej; PWSZ Krosno 2010
 
3.      Efektywność uczenia języka obcego na poziomie zaawansowanym. Ograniczenia i szanse w nauczaniu osób z zaawansowaną znajomością jezyka obcego w Aspekty rozwijania kompetencji komunikacyjnej języka obcego w kształceniu neofilologicznym, pod red. H. Chodkiewicz i R. Lewickiego; PWSZ Biała Podlaska, 2007
 
4.     Anmerkungen zum Transfereffekt im fremdsprachlichen Unterricht- w Papers on Language Culture and Literature 2, w Papers on language, culture and literaturę,pod. red. A. Witalisz; PWSZ Krosno, 2005
 
5.      Spracherwerbstheorien in der Unterrichtspraxis- Lehrbücher als Inputquelle w Studia Germanica Resoviensia, pod. red. Z. Wawrzyniaka i Z. Światłowskiego; Wydawnictwo Uniwerystetu Rzeszowskiego, 2004
 
6.     Auf dem Weg zur kommunikativen Kompetenz – Progression im FS-Unterricht w Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes, Sonderausgabe 2003 (18); Hueber Polska, 2003
 
7.      Feedback zum Unterricht w Ziele und Methoden des germanistischen Lizenziat-Studiums, pod red. R. Budziak i Z. Wawrzyniaka; PWSZ Krosno, 2003
 
8.     Thema: „Was ist gestern alles passiert?” – Erzählzeit Perfekt. Wiederholung/Sprechübungen; Thema: Automobilwesen-Autoteile, Autowerkstatt; Thema: Körperteile-Übungen; Thema: Arbeit am Text „Kündigungsgedanken“; Thema: Arbeit mit Wörterbuch w Anregungen für einen kreativen Fremdsprachenunterricht Tipps und Tricks aus der Praxis, 2002
 
9.     Formy i modele wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli(współautorka), w Biblioteczka WDN – Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli, Wydawnictwa CODN, 2000

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito