start

dr Leokadia Styrcz-Przebinda

Starszy wykładowca

Filolog – slawistka i polonistka. Studia slawistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat z językoznawstwa w Polskiej Akademii Nauk poświęcony homonimii polskich czasowników. Wieloletni udział w pracach leksykograficznych Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, okresowo praca w Bibliotece Jagiellońskiej. Obecne zainteresowania badawcze obejmują komparatystykę slawistyczną ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki konceptów lingwokulturowych języka polskiego i rosyjskiego oraz literaturę narodów słowiańskich i zagadnienia przekładu w teorii i w praktyce. 

Współautorka nowego tłumaczenia Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa (Znak, 2016) dokonanego jako rodzinne przedsięwzięcie wspólnie z mężem i synem. Autorka przekładu dwóch esejów translatologicznych Grigorija Krużkowa, zasłużonego rosyjskiego tłumacza z języka angielskiego, laureata m. in. Nagrody im. Sołżenicyna, które ukazały się w piśmie Przekładaniec (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017).

Publikowała dotychczas artykuły i recenzje w następujących czasopismach naukowych: Język Polski, Studia Gramatyczne, Polonica, Przegląd Rusycystyczny, Socjolingwistyka, Przekładaniec, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. W swoim dorobku ma także zredagowanie kliku pozycji książkowych (naukowych i popularnonaukowych).  

Oprócz zagadnień językoznawczych i problemów przekładu zajmowała się bliżej fenomenem Vladimira Nabokova – pisarza bilingwisty i jednocześnie aktywnego przez całe życie tłumacza zarówno swoich dzieł, jak i wielkiej klasyki literackiej.

W PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie wypromowała kilkadziesiąt prac licencjackich na takich kierunkach jak: Język i kultura Rosji, Język rosyjski dla biznesu, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy. Była wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Rusycystów, obecnie sprawuje funkcję przewodniczącej Rady Bibliotecznej.

Publikacje:

 1. [red.] Grzegorz Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Kraków 1992. 
 2. Z dziejów leksykografii jugosłowiańskiej, [w:] Wokół słownika współczesnego języka polskiego, Kraków 1993.
 3. O pozornej homonimiczności pewnych wyrazów tekstowych, Studia Gramatyczne XI, Kraków 1995. 
 4. Parę uwag o możliwościach klasyfikacji wykrzykników, Polonica XVIII, Kraków 1997. 
 5. Homonimiczność pewnych form czasownikowych i jej konsekwencje fleksyjne, Język Polski LXXVII 4-5, Kraków 1997. 
 6. O homonimiczności pewnych odmiennych i nieodmiennych form wyrazowych z punktu widzenia składni, słowotwórstwa i fleksji, Polonica XIX, Kraków 1998.
 7. O trudnościach w rozpoznawaniu homonimii czasowników typu: rozpisywać się, rozczytywać się, Język Polski LXXXI, Kraków 2001. 
 8. [red.] Jan H. Zawada, Polska. Cuda Polski, Warszawa 2004.
 9. [red.] M. Machynia, R. Marcinek,  Kresy. Zamki i fortalicje, Warszawa 2005.
 10. Ekwiwalencja polskich czasowników przyjechać, dojechać, zajechać i czasowników rosyjskich приехать, доехать, заехать, Przegląd Rusycystyczny nr 4, Katowice 2009.
 11. Koncept „szczęście” w języku rosyjskim na tle języków zachodnich, Przegląd Rusycystyczny nr 4, Katowice 2010.
 12. Vladimir Nabokov   skandalista czy świadomy postmodernista? L'affaire Lolita, [w:] Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej, t. 1, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Wyd. DiG, Warszawa 2013.
 13. Słowiańskość w zachodnim świecie. Nabokov wieczny tłumacz, [w:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, t. I Literatura, red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn 2014.
 14. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. Leokadia, Grzegorz, Igor Przebinda, Znak, Kraków 2016.
 15. Тоска, czyli jak się mówi o smutku po rosyjsku i po polsku (na wybranych przykładach literackich), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017.
 16. Grigorij Krużkow, Przekład i Eros; Przekład a nieśmiertelność, tłum. Leokadia Styrcz-Przebinda, Przekładaniec nr 35, Wydawnicwo UJ, Kraków 2017.
 17. „Mastier i Margarita”. Tri polskich pieriewoda (1969–2016), [w:] XVI Međunarodni kongres slavista, Beograd, 20–27 VIII 2018. Teze i rezimei u dva toma. Tom 2: Književnost, kultura, folklor. Pitanja slavistike, Beograd 2018, s. 295 (wspólnie z Grzegorzem Przebindą).
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito