start

dr Krystyna Szayna-Dec

Starszy Wykładowca w Zakładzie Filologii Germańskiej  (do 2015), obecnie w Zakładzie Translatoryki
 
Praca magisterska:
UJ: Die deutsche Romantik in der literarischen Kritik von Ricarda Huch und Zygmunt Łempicki.
 
Rozprawa doktorska:
 
UJ: Obraz Napoleona w wybranych utworach polskich i niemieckich czasu wokół wyprawy na Rosję 1812 ze szczególnym uwzględnieniem anegdoty, kazania i farsy.
Tytuł w oryginale: Das Bild Napoleons in der deutschen und polnischen Literatur der Zeit um den Russlandfeldzug 1812, exemplifiziert an Anekdote, Predigt und Posse (anhand ausgewählter Werke).
 
Zakres badań i zainteresowań naukowych:
 
- Dzieje stosunków polsko-niemieckich w literaturze i sztuce 
- Literacka projekcja obrazu Napoleona i innych symboli historycznych jako wspólnych polsko-niemieckich kontrowersji wokół racji stanu i tożsamości obu narodów
- Sztuka sakralna Galicji
 
Zagraniczne stypendia i pobyty naukowo-badawcze:
 
  *  Socrates-Erasmus – wykłady gościnne: Pädagogische Hochschule Klagenfurt (Austria) 2010
   *  Socrates-Erasmus – wykłady gościnne: Uniwersytet Odensee (Dania) 2008
    * Udział w kursach językowo-metodycznych organizowanych przez uniwersytety w Lipsku, Dreźnie,
        Berlinie, Tübingen, Düsseldorfie i Jenie.
 
    
 
Organizacja konferencji i spotkań naukowych w PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie :
 
Praca ze studentami nad przygotowaniem i wygłoszeniem referatów, przygotowanie i wygłoszenie referatów własnych, wydanych następnie w formie papierowych publikacji:
 
* konferencja polsko-niemiecka „Deutsch-polnische Sympathien, Freundschaften, Ehen und andere gute Bindungen in der beiderseitigen Geschichte“, Lückendorf, 2013
 
* konferencja polsko-niemiecka „Zeugen der Kriegszeit. Die erzählten Erfahrungen”, Sromowce, maj 2012
 
* konferencja polsko-niemiecka „Auf der Suche nach Identität“, Targowiska, maj 2011
 
* konferencja ogólnopolska studenckich kół naukowych neofilologii „Przyjaźnie literackie”,   Krosno, maj 2008
 
* czynny udział w 5 konferencjach polsko-niemieckich, organizowanych przez Zakład Filologii Germańskiej wraz z Evangelischer Ost-West-Kreis w Hamburgu w latach  2005, 2007, 2008, 2009, 2010.
 
* czynny udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez PWSZ Krosno w kwietniu 2006 nt. literatury i kultury obszarów pogranicza.
 
* czynny udział w latach 2001-2003 w międzynarodowym edukacyjnym projekcie Unii Europejskiej Sokrates/Grundtvig 2, dot. nauczania języka niemieckiego dorosłych, wraz z partnerami Akademii J.A. Komenskeho w Pradze, Akademii Vzdelewania w Bardejovie i Volkshochschule w Ulm.
 
Inna działalność:
Od roku akad. 2006/2007   członek redakcji Biuletynu Informacyjnego PWSZ
Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Germanistów w Zakładzie Filologii Germańskiej
 
 
Lista publikacji:
 
Książki:
·       2010 – Andrzej Szajna rzeźbiarz z Jasła, Kraków 2009. /monografia, wydawnictwo albumowe/ stron 140. (ISBN 978-83-929495-0-3).
·       2009 – Das Nationalgefühl der Deutschen und Polen zum Ausklang der Ära Napoleons, PWSZ Krosno, stron 180.
·       1991 – Erz-Roheisen-Stahl, podręcznik do nauki języka niemieckiego dla studentów kierunków metalurgicznych, Wyd. AGH Kraków 1991, stron 190.
·       w druku: Harro Harring Kazimirowicz
Artykuły:  
 
1. Die deutsche Kultur und Sprache in der Hochschuldidaktik – 25 Jahre persönlicher Erfahrungen und die neue europäische Perspektive, w: Biuletyn Glottodydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 9 i 10, Kraków 2003.
 
2. Ausbildungsziele- und methoden im germanistischen Lizenziat-Studium“, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe w Krośnie, Zeszyt 2, 2003.
3. Des Sohnes und des Vaters Körner Flugblätter – April-Mai 1813, w: Studia Niemcoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. Prof. Lecha Kolago, XXVIII, Warszawa 2004.
 
4. Bitwa gorlicka 1915 – fragment historii regionu w świadomości współczesnych studentów germanistyki”, (współautorstwo studentki K.Czelny), w: Kierunki badawcze młodzieży akademickiej, Praca zbiorowa pod red. A. Bobryka i B. Stelingowskiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005.
5. Gwara śląska jako medium translatorskie ‘Rękawiczki’ Fryderyka Schillera, PWSZ Krosno 2007.
6. Goethe i Schiller – literacka przyjaźń dwóch geniuszy, w: Przyjaźnie literackie. Zeszyty studenckie PWSZ w Krośnie. PWSZ Krosno 2008.
 
7. Aliens Buried in Our Land, Taking Care of War Graves, w: Life and Responsibility in European Education, t.5 serii European Dimension in Education and Teaching, Schneiderverlag Hohengehren, 2012.
8. Literatur gegen das Vergessen, w: SPRACHE-LITERATUR-KULTUR. ACTA GERMANICA I, KROSNO. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 46, Krosno 2012.
9. Kazimierz Brodziński und Theodor Körner – die Dichter und Freiheitskämpfer der napoleonischen Epoche als Exemplifizierung des Nationalgefühls und Kriegsschicksals der Polen und Deutschen, w: Zeszyty Naukowe PWSZ Tarnów, 2013.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito