start

dr Joanna Ziobro-Strzępek

wykładowca

Absolwentka PWSZ w Krośnie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie równolegle ukończyła filologię angielską i program dla tłumaczy konferencyjnych. Praca magisterska z przekładu (2009): Local Cognitive Load in Simultaneous Interpreting. Od 2009 roku doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temat pracy doktorskiej: The Translator's Gender-bound Decisions in the Process of Simultaneous Interpreting. W latach 2006-2007 w ramach programu Erasmus studiowała w Fachhochschule, Institut für Translation und Mehrsprachige Kommunikation w Kolonii. Zainteresowania naukowe: tłumaczenie konferencyjne, przekład specjalistyczny. Od 2007 roku wykonuje tłumaczenia konferencyjne w Polsce i zagranicą. Tłumaczy teksty specjalistyczne (między innymi techniczne, prawne, handlowe, unijne). W pracy tłumacza posługuje się trzema językami: polskim, angielskim i niemieckim (Goethe-Zertifikat C1). Prowadzi zajęcia z tłumaczenia ustnego oraz tłumaczenia specjalistycznego.

 
Publikacje:
  • 2012."Feasibility of Empirical Research in Simultaneous Interpreting: Methodological Considerations"w: Daniel Gile, Barbara Moser- Mercer, Ingrid Kurz (red.). Proceedings of the Second International Conference on Interpreting Quality, Almuñécar (Granada) 2012 (w przygotowaniu).
  • 2012. "Simultaneous Interpreting: Walking a Tightrope" w: Seria Filologiczna Studia Anglica Resoviensia 8 (69/2011).
  • 2010."Empirical Research in Simultaneous Interpreting: The Issue of Local Cognitive Load"w: Tomie pokonferencyjnym Young Linguists’ Meeting in Poznań.

 

Konferencje:
 
  • 2012 – II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów, „Filologiczne konteksty współczesności: wyzwania literatury i języka w drugiej dekadzie XXI wieku”,
 Uniwersytet Rzeszowski.
  • 2011 – Second International Conference on Interpreting Quality 2011, Almuñécar (Universidad de Granada, Hiszpania), ECIS Group.
  • 2010 – Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów, „Filologiczne konteksty współczesności: język, literatura, dydaktyka”, Uniwersytet Rzeszowski.
  • 2010 – Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Inne:
  • 2009 – Uprawnienia Tłumacza Naczelnej Organizacji Technicznej; specjalności: zagadnienia ogólne techniczne, budowa maszyn/przemysł metalowy, transport, ochrona środowiska, językoznawstwo
  • 2009 – Cykl szkoleń dla tłumaczy konferencyjnych w Parlamencie Europejskim oraz Komisji Europejskiej w Brukseli, jak również w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych w Luksemburgu oraz w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito